Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o SN

Jako prawnicy oraz przedstawiciele jednostek uczestniczących w kształceniu studentów – przyszłych prawników – wyrażamy głębokie zaniepokojenie wprowadzanymi ostatnio zmianami ustawodawczymi w polskim sądownictwie, w szczególności zmianami proponowanymi w poselskim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym wniesionym do Sejmu w dniu 12 lipca 2017 r. (druk nr 1727/VIII kadencja).

Opinia Iustitii w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491)

OPINIA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491) Projekt zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy numer 1491; u.s.p.) został wniesiony pod obrady Sejmu jako projekt poselski, chociaż wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że realizuje on

Uchwała Kongresu Prawników Polskich

Priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku powinna być pełna realizacja prawa do sądu w demokratycznym państwie prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości postępowania. Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne. Misją niezawisłego sędziego XXI wieku powinno być wymierzenie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów, przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych

Stanowisko Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 14 lipca 2017 roku

UCHWAŁA Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 14 lipca 2017 roku Na podstawie art. 27 ust. 1 i 41 pkt. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 2 ust. 2 w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 lipca 2017 r.

Publikujemy poniżej treść stanowiska Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 lipca 2017 r. Na podstawie § 2 ust. 2 w zw. z § 48 ust. 6 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i

OBSiL KRRP o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował zestawienie dotyczące zmian w SN – dokument publikujemy w załączeniu. Link do artykułu przywołującego ww. zestawienie w serwisie TVN24 pn. „Sąd Najwyższy po nowemu. Co zawiera projekt autorstwa PiS?”: http://www.tvn24.pl/projekt-ustawy-o-sadzie-najwyzszym-co-zawiera,756530,s.html