Pamięci prof. Wiktora Osiatyńskiego (1945-2017)

„Aby ożywić ideę praw człowieka, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czym prawa człowieka są, a czym nie są. Musimy zrozumieć, że prawa człowieka to nie jest magiczny klucz, który otwiera wszystkie drzwi do sprawiedliwości i szczęścia. To tylko jedna z zasad, które powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa.” – Wiktor Osiatyński. W piątek 29 kwietnia 2017

Kongres Prawników Polskich

Kongres Prawników Polskich

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja w Katowicach. Organizują go: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelna Rada Adwokacka. Do udziału zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich z całego kraju. Rejestracji można dokonać na stronie kongresprawnikow.info.

Opinia OBSiL KRRP dotycząca sytuacji radców prawnych zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca sytuacji radców prawnych zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej

W wyniku wprowadzonej reformy administracji skarbowej z dniem 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.), która w sposób istotny zmieniła zasady funkcjonowania administracji rządowej wykonującej zadania z tego zakresu.

Doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora w dniach 20-22.04.2017 r. w Gdańsku

Doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora w dniach 20-22.04.2017 r. w Gdańsku

W tym roku, na zaproszenie Dziekana Jerzego Moska i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniach 20-22 kwietnia 2017 r. odbyła się „Doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora z udziałem Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora oraz Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich OIRP”, należąca do „kalendarza wydarzeń w naszym samorządzie w 2017 r.”.

Komunikat prasowy

W załączeniu publikujemy komunikat prasowy nr 145/16 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2016 roku, dotyczący nakładania przez państwa członkowskie na podmioty świadczące usługi elektroniczne ogólnego obowiązku zatrzymywania danych (Wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB / Post-och telestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department / Tom Watson i

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2016 w sprawie wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2016 w sprawie wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

Obowiązująca w każdej demokracji wolność słowa oznacza prawo dostępu do informacji. Prawo to wyraża się w wolności mediów i wolności dostępu społeczeństwa do informacji za pośrednictwem mediów. Naruszeniem tego prawa jest zamierzone wprowadzenie ograniczeń dla dziennikarzy relacjonujących pracę sejmu.

Mistrzostwa Radców Prawnych w Biegach Terenowych i Ultramaratonie: 18 luty 2017 r.

Mistrzostwa Radców Prawnych w Biegach Terenowych i Ultramaratonie: 18 luty 2017 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza do udziału w I Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie oraz I Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w Biegach Terenowych. Biegi będą odbywały się w ramach tegorocznego Trójmiejskiego Ultra Trucku. Impreza obejmuje biegi na dwóch dystansach – 65 km (przewyższenia +1500 m) oraz 15 km (przewyższenia +600

Informacja prasowa

Informacja prasowa

Krajowa Rada Radców Prawnych wystąpiła do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu o informacje w sprawie doniesień medialnych dotyczących przedstawienia zarzutów pełnomocnikom w związku z posłużeniem się nierzetelnymi dokumentami w postaci zwolnień lekarskich w toku czynności procesowych.