Zaoczne studia podyplomowe z prawa konkurencji, własności intelektualnej i prawa zamówień publicznych w Kings College w Londynie

Zaoczne studia podyplomowe z prawa konkurencji, własności intelektualnej i prawa zamówień publicznych w Kings College w Londynie

The Centre of European Law offers Postgraduate Diplomas/MA (Distance Learning) in EU Law EU Competition Law  Economics for Competition Law UK, EU & US Copyright Law  Public Procurement Regulation in the EU These programmes are ideal for busy international professionals who wish to expand their knowledge and understanding in their field and gain a competitive

Trewir: konferencja nt. przeciwdziałania nielegalnemu przekraczaniu granicy przez migrantów

ERA save the date COUNTERING MIGRANT SMUGGLING Tools and Challenges Trier, 30 November – 1 December 2017 10% discount available until 30 October 2017 Objective With the influx of irregular migrants into the EU only having partially subsided due to the closing of the Western Balkans route, criminals still smuggle migrants across the Mediterranean and other

„Wymiar sprawiedliwości. Ewolucja czy rewolucja?”

W poniedziałek 4 wrześnie br. odbyła się konferencja naukowa „Wymiar Sprawiedliwości. Ewolucja czy Rewolucja?”, w której wzięła udział Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka pani Magdalena Witkowska. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-wymiar-sprawiedliwosci-ewolucja-czy-rewolucja

Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć ONZ

30 sierpnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć ONZ (ang.: International Day of Victims of Enforced Disappearances). Stosowanie wymuszonych zaginięć jest nielegalne – stwierdza to m.in. Międzynarodowa Konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem (ang.:  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance). Konwencja weszła w życie w 2010 r.,

Konferencja naukowa „Wymiar sprawiedliwości. Ewolucja czy Rewolucja?”

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencje naukową „Wymiar Sprawiedliwości. Ewolucja czy Rewolucja?”, która odbędzie się 4 września 2017 r. w Sali imienia J. Brudzińskiego, w Pałacu Kazimierzowskim, na Uniwersytecie Warszawskim (ul. Krakowskie Przemieście 26/28).

Bruksela: konferencja dla prawników procesowych

The European Circuit Annual Conference – September 28th and 29th 2017 Brussels 28th – 29th September, 2017  Euro Vision for litigators in Europe & beyond Brussels conference 28 and 29 September 2017 The European Circuit Annual Conference in cooperation with the French and Flemish speaking Bars of Brussels and the American Counsel Association TO REGISTER, PLEASE

Informacja o konferencji nt. zwalczania terroryzmu

Annual Conference on Countering Terrorism 2017 Tools and Challenges Trier, 23-24 November 2017 10% discount available until 23 October 2017 Objective This annual conference will analyse the latest developments in the European Union’s response to the threat of terrorism, with a focus on the follow-up to the adoption of EU Directive 2017/541 on combating terrorism, the

Konferencja w Brukseli nt. integracji imigrantów

Konferencja w Brukseli nt. integracji imigrantów

Promoting Migrant Integration for a Powerful, Diverse and Multicultural Europe Thon Hotel Brussels City Centre, Brussels Thursday 14th September 2017 KEY SPEAKERS: Antoine Savary Deputy Head of Unit, DG HOME European Commission Roumyana Petrova-Benedict Senior Regional Migration Health Advisor IOM, Migrant Health Division, Regional Office Brussels George Konstantinos Charonis Policy Officer for Youth Rights European Youth