Zaproszenie do udziału w 31. Międzynarodowym Konkursie Praw Człowieka we Francji

Przekazujemy Państwu kierowane do prawników zaproszenie do udziału w 31. Międzynarodowym Konkursie Praw Człowieka, którego finał odbędzie się w niedzielę 26 stycznia 2020 r. w muzeum „Le mémorial de Caen” w Caen (Normandia, Francja). Wydarzeniu patronują m.in. Izba Adwokacka w Caen, Izba Adwokacka w Paryżu, Francuska Izba Adwokacka, Międzynarodowa Unia Adwokatów UIA. Zgłoszenia przyjmowane są

Spotkanie Prezesa KRRP z delegacją chińską

Spotkanie Prezesa KRRP z delegacją chińską

W czwartek 25 lipca br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej oraz Adwokatury Chińskiej. Celem spotkania było podzielenie się wiedzą oraz dobrymi praktykami dotyczącymi funkcjonowania zawodu prawnika, a przede wszystkim radcy prawnego w Polsce, a także funkcjonowania

Kongres Mediacji 2019. II Dzień Mediacji Administracyjnej

Kongres Mediacji 2019. II Dzień Mediacji Administracyjnej

Kongres ma na celu stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń w zakresie promowania stosowania mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU 11.09.2019 MEDIACJA GOSPODARCZA – NAPRAWDĘ WARTO Mediacja jest rozwiązaniem atrakcyjnym dla przedsiębiorców, ale nadal rzadko wykorzystywanym przez podmioty gospodarcze. W trakcie pierwszego dnia Kongresu Mediacji będziemy zachęcać uczestników do stosowania

41. posiedzenie Prezydium KRRP

W dniu 4 lipca br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się 41 posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.
Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych, w sprawach  dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych oraz w sprawie zmiany członka komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego.

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136)

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podziela opinię Rządu dotyczącą potrzeby uregulowania rynku usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Konieczność wprowadzenia odpowiednich przepisów w ww. zakresie postulowana jest od lat przez wiele środowisk.