Uwagi RPO do projektu ustawy o nieletnich z dnia 8 marca 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w piśmie z dnia 15.04.2019 r. kierowanym do Ministra Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, działając jako krajowy mechanizm prewencji tortur, przedstawił swoje uwagi do projektu ustawy o nieletnich z dnia 8 marca 2019 r., wpisanego do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD 480. Pismo zostało przekazane do

Monografia na temat praw człowieka w kontekście wyzwań bioetycznych i nowych technologii

Uprzejmie informujemy, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało monografię pt. „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”. Publikacja ta jest m.in. efektem konferencji naukowej zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 11.12.2017 r. we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęconej znaczeniu Europejskiej Konwencji Bioetycznej dla ochrony praw i

Przemówienie Prezesa KRRP podczas II Kongresu Prawników Polskich 1 czerwca br. w Poznaniu

To już drugi nasz kongres. Na sali dostrzegam twarze wielu moich przyjaciół, sędziów, adwokatów, notariuszy, prokuratorów – za ich odwagę szczególne brawa! – oraz oczywiście radców prawnych. Ktoś kiedyś powiedział, że nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. Mam nadzieję, że w naszym gronie nie są to słowa prawdziwe. A ja uważam, że „nic tak

II Kongres Prawników Polskich zakończony

1 czerwca w Poznaniu odbył się II Kongres Prawników Polskich. Organizatorami kongresu były Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Podczas kongresu, w którym udział wzięło blisko tysiąc przedstawicieli zawodów prawniczych, dyskutowano o aktualnych, ważnych z punktu widzenia obywatela, problemach dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości, prawie obywateli do sądów, zmianach w sądownictwie administracyjnym czy przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Poznański kongres był kontynuacją działań głównych środowisk prawniczych, zapoczątkowanych na pierwszym kongresie, który odbył się 20 maja 2017 r. w Katowicach.

Radcowie prawni mediatorzy spotkali się w Poznaniu

Zasady komunikacji asertywnej i negocjacje w sytuacjach kryzysowych były tematem szkoleń, jakie odbyły się w dniach 30 maja–1 czerwca br. w Poznaniu przy okazji ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli 19 ośrodków mediacji okręgowych izb radców prawnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Tym razem organizatorem spotkania był r.pr. Grzegorz Lorych – pełnomocnik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Poznaniu, przy wsparciu Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Szkolenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Informujemy, że w poniedziałek 3 czerwca br. Helsińska Fundacja Praw Człowieka na zlecenie Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce organizuje szkolenie pt. „Unijne mechanizmy ochrony zasady równego traktowania – swoboda przemieszczania się rodzin LGBT”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dostępną w załączeniu. Rejestracja na szkolenie możliwa jest jedynie pod następującym linkiem: http://bit.ly/szkolenie_KE_HFPC

Relacja z seminarium TRALIM na temat prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu

24 maja br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyło się seminarium TRALIM na temat prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach programu TRALIM2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w którym uczestniczy sześć krajów UE – oprócz Polski także Francja, Hiszpania, Grecja, Irlandia i Włochy.

Drużyna z Poznania wygrała Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich

Drużyny z Bydgoszczy, Poznania i Krakowa spotkały się w finale VII Edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich, który został rozegrany 11 maja 2019 r. w Warszawie. Po zaciętej, kilkugodzinnej grze negocjacyjnej najlepsza okazała się drużyna „E2 Solaris”, reprezentująca Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Gratulujemy!

Seminarium na temat wzmacniania praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskich”, które odbędzie się 21 maja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie w godzinach 10-16.