Szkolenie na temat etyki radcy prawnego i postępowania dyscyplinarnego

Etyka radcy prawnego i postępowanie dyscyplinarne były tematem szkolenia, które odbyło się w dniach 31 sierpnia−1 września br. w Supraślu i Białymstoku. W szkoleniu wzięli udział przewodniczący i sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych, Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz jego zastępcy, przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych z całej Polski, przewodniczący i członkowie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP oraz sędziowie OSD i rzecznicy dyscyplinarni izby białostockiej.           

Szkolenie na temat przemocy wobec osób LGBT

Stowarzyszenie Lambda Warszawa zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. przemocy wobec osób LGBT. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się udzielaniem wsparcia prawnego osobom pokrzywdzonym przestępstwami i doświadczającym przemocy domowej, w szczególności radców prawnych/radczynie prawne i adwokatów/adwokatki.