„Chiny – Hong Kong – Polska. Szansa dla polskiego biznesu – zagadnienia prawne i praktyczne”

Krajowa Rada Radców Prawnych razem z Krajową Izbą Gospodarczą, we współpracy z Hong Kong Trade & Development Council i The Law Society of Hong Kong i przy udziale The Hong Kong Economic and Trade Office zapraszają na konferencję, która odbędzie się 26 października 2016 r. w Warszawie.

Trzecia edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Okręgowych Izb Radców Prawnych

Trzecia edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Okręgowych Izb Radców Prawnych

Komitet ds. Zagranicznych po raz trzeci ogłasza Konkurs dla Okręgowych Izb Radców Prawnych na najlepsze projekty zagraniczne. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie działalności zagranicznej Izb, włączanie w tę działalność jak najszerszego grona radców prawnych i upowszechnianie dorobku kontaktów zagranicznych naszego samorządu. Termin składania projektów mija 7 października 2016 r.

Realizacja projektu OIRP w Lublinie w ramach drugiej edycji konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Izb Okręgowych

OIRP w Lublinie w miesiącu maju 2016 r. zrealizowała projekt pn. „Prawo bez granic: Lublin 2016”, na który uzyskała dofinansowanie w ramach II edycji Konkursu na najlepszy projekt zagraniczny OIRP, ogłoszonego przez KIRP. „Prawo bez granic: Lublin 2016” to projekt z komponentem ponadnarodowym, opartym na partnerstwie pomiędzy OIRP w Lublinie oraz ukraińskim środowiskiem prawniczym, zakładający innowacyjne, a przy tym długofalowe rezultaty.

Wspomnienie o radcy prawnym Macieju Zielińskim (1957 – 2016)

18 sierpnia 2016 roku w wieku 59 lat zmarł r. pr. Maciej Zieliński, doktor nauk prawnych. Mimo młodego wieku należał bez wątpienia do twórców naszego samorządu zawodowego. Był bardzo aktywnym członkiem komisji zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych i jej przewodniczącym w latach 1994 – 1995, a także wieloletnim członkiem kolegium redakcyjnego magazynu „Radca Prawny” i działaczem warszawskiej Izby Radców Prawnych.

Podziękowania dla radców prawnych i Izb Okręgowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Serdecznie dziękuję Okręgowym Izbom Radców Prawnych za włączenie się w inicjatywę zapewnienia pomocy prawnej dla imigrantów i uchodźców przebywających na wyspie Lesbos w Grecji. Dzięki przekazanemu dofinansowaniu przez europejskie samorządy prawnicze możliwa będzie organizacja pomocy bezpośrednio w obozach dla uchodźców. Pragnę podkreślić, że po zawarciu porozumienia między Unią Europejską a Turcją

Szkolenia dla radców prawnych – prawo migracji i azylu

Krajowa Rada Radców Prawnych, wspólnie z samorządami prawniczymi z Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Włoch organizuje praktyczne szkolenie dla prawników europejskich z europejskiego prawa imigracyjnego i azylu. Szkolenie będzie miało formę warsztatów odbywających się w Madrycie (październik 2016 r.); Atenach (grudzień 2016 r.), Dublinie (luty 2017 r.) i Rzymie (kwiecień 2017 r.). Dla radców prawnych przewidziano 10

Konferencja o zobowiązaniach alimentacyjnych i wybranych zagadnieniach dotyczących wykonywania zawodu prawnika

Okręgowa Izba Radców Prawnych wraz z Krajową Radą Radców Prawnych i Europejskim Stowarzyszeniem Prawników (AEA-EAL)  zaprasza na Międzynarodową Konferencję „Zobowiązania alimentacyjne w międzynarodowych stosunkach rodzinnych i wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania zawodu przez prawników europejskich”, która odbędzie się 2 września 2016 r. w Łodzi. Prelegentami będą specjaliści i praktycy z zakresu prawa rodzinnego z Polski, Belgii, Francji,

Nagrody Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) za innowacyjność

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) zaprasza samorządy członkowskie do zgłaszania kandydatur do NAGRODY CCBE ZA INNOWACYJNOŚĆ. Kto może otrzymać nagrodę CCBE za innowacyjność? Nagroda CCBE może być przyznana indywidualnemu prawnikowi, organizacji prawniczej, kancelarii, lub samorządowi prawniczemu, które w znacznym stopniu przyczyniły się do innowacji w obszarze świadczenia usług prawniczych przy jednoczesnej promocji fundamentalnych

Konferencja ADR na Białorusi

Adwokaci białoruscy zapraszają do udziału we Wschodnioeuropejskim Forum Alternatywnego Rozstrzygania Sporów (ADR), które odbędzie się 23 września 2016 r. w Mińsku. Celem konferencji jest dyskusja na temat najbardziej istotnych trendów oraz praktyk pojawiających się w sferze rozwiązywania sporów w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europie Wschodniej. Forum wspierane jest przez czołowe firmy prawnicze z Białorusi,