Tajemnica zawodowa uwzględniona w rezolucji Parlamentu Europejskiego dot. ochrony sygnalistów

Szanowni Państwo Informujemy, że stanowisko CCBE (link EN version) w sprawie konieczności uwzględnienia wymogów zasad etyki, a zwłaszcza tajemnicy zawodowej, zostało uwzględnione w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 24.10.2017 r. w sprawie ochrony sygnalistów. W pkt. 18 Rezolucji (plik doc w załączeniu) czytamy: „uważa, że ogólny interes publiczny powinien być nadrzędny w stosunku do prywatnej lub gospodarczej wartości

II Wytyczne CCBE Społeczna odpowiedzialność biznesu a prawnicy

II Wytyczne CCBE Społeczna odpowiedzialność biznesu a prawnicy

W dniu 7 lutego 2013 r. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Rada) wydała Wytyczne I „Odpowiedzialność społeczna prawników” (ang. Corporate Responsibility and the Legal Profession (Guidance I)) zawierające informacje z zakresu definicji, podstawowych założeń oraz inicjatyw i norm międzynarodowych, unijnych i krajowych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.[1] [1] Zob.: http://www.ccbe.eu/index.php?id=94&id_comite=54&L=0 Dokument w załączeniu.

Stanowisko CCBE nt. propozycji konwencji o zawodzie prawnika

Stanowisko CCBE nt. propozycji konwencji o zawodzie prawnika

Stanowisko Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy nt. propozycji konwencji europejskiej o zawodzie prawnika 15/09/2017 Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE reprezentuje ponad milion prawników europejskich poprzez swoich członków – Adwokatury i Stowarzyszenia Prawnicze z 32 państw członkowskich i 13 krajów stowarzyszonych i obserwatorów. Rada udziela regularnie odpowiedzi w imieniu swoich członków w temacie

IV edycja konkursu na najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej Okręgowych Izb Radców Prawnych – wyniki konkursu

Przedstawiamy wyniki IV edycji konkursu na najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej Okręgowych Izb Radców Prawnych. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! protokół, IV edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne OIRP