Uchwała w sprawie niezależności prawników, sędziów, prokuratorów oraz wymiaru sprawiedliwości

W dniu 11 listopada 2017 r. Walne Zgromadzenie Federacji Adwokatur Europejskich, reprezentujące 250 samorządów prawniczych i 800.000 prawników należących do Federacji, wyraziło swoje stałe zaniepokojenie sytuacją prawników i sędziów w Europie Wschodniej, w szczególności w Rumunii, Polsce, Serbii i Bułgarii, stwierdzając, że niezależność prawników, sędziów, prokuratorów oraz wymiaru sprawiedliwości jest zagrożona wskutek polityki rządowej oraz

Stanowisko CCBE dotyczące projektu Dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie opodatkowania

Stanowisko CCBE dotyczące projektu Dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie opodatkowania

Przedstawiamy odpowiedź Rady na projekt zmian Komisji Europejskiej do Dyrektywy 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych (15/09/2017). Dokument w załączeniu.

Informacja o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników IBA

IBA – ogólnie/aktualności: sytuacja polityczna w Polce jest ciągle jednym z głównych tematów. Publikowany jest m.in. list Prezydenta IBA Pana Martina Solca do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. List można znaleźć tutaj: https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=F626DF62-01C0-4442-91B2-0A35A4902E84 w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy IBA i ONZ 26 czerwca 2017 r. zorganizowano w Londynie w King’s College London panel dyskusyjny związany

Tajemnica zawodowa uwzględniona w rezolucji Parlamentu Europejskiego dot. ochrony sygnalistów

Szanowni Państwo Informujemy, że stanowisko CCBE (link EN version) w sprawie konieczności uwzględnienia wymogów zasad etyki, a zwłaszcza tajemnicy zawodowej, zostało uwzględnione w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 24.10.2017 r. w sprawie ochrony sygnalistów. W pkt. 18 Rezolucji (plik doc w załączeniu) czytamy: „uważa, że ogólny interes publiczny powinien być nadrzędny w stosunku do prywatnej lub gospodarczej wartości