Posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP

W ramach popularyzacji działalności zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych i wspierania kontaktów zagranicznych okręgowych izb radców prawnych, w dniu 14 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP w kolejnej Izbie Okręgowej – w Katowicach. Jednym z priorytetów aktywności zagranicznej naszego samorządu jest włączanie w tę działalność jak największej liczby radców prawnych oraz

Spotkanie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP i reprezentantów samorządu radców prawnych w organizacjach międzynarodowych

30 marca miało miejsce posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych z udziałem reprezentantów samorządu radców prawnych w organizacjach międzynarodowych. W trakcie spotkania przedstawiona została dotychczasowa działalność samorządu w międzynarodowych organizacjach prawniczych oraz zaplanowane działania do końca 2016 roku, a także działalność zagraniczna poszczególnych Okręgowych Izb Radców Prawnych. W spotkaniu uczestniczyli między innymi r. pr. Waldemar Koper z

Projekt wsparcia dla prawników w Kosowie – rekrutacja na stanowisko lidera projektu

Projekt wsparcia dla prawników w Kosowie – rekrutacja na stanowisko lidera projektu

Europejska Fundacja Prawników współpracująca z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) przygotowuje projekt wsparcia dla prawników w Kosowie. Wniosek w tej sprawie został złożony do Komisji Europejskiej i przeszedł wstępną selekcję. W związku z powyższym Fundacja poszukuje kandydata na lidera projektu, który zostanie zatrudniony na okres trzech lat i w tym czasie będzie przebywać w Kosowie zarządzając działaniami w ramach tego projektu.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wystosowała list do Marszałka Sejmu RP oraz do Minister Cyfryzacji w sprawie projektu zmian w ustawie o policji i niektórych innych ustawach

12 stycznia Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wystosowała list do Marszałka Sejmu RP oraz do Minister Cyfryzacji w sprawie projektu zmian w ustawie o policji i niektórych innych ustawach. CCBE zwraca uwagę na bezwzględną zasadę ochrony tajemnicy zawodowej w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wskazuje, że

Konferencja na temat arbitrażu międzynarodowego

20 listopada 2015 r. w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja arbitrażową „Applicable Law in the International Arbitration” współorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wraz z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach.

Konkurs na najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej

Komitet ds. Zagranicznych KRRP zaprasza Okręgowe Izby Radców Prawnych do udziału w  konkursie na najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej. Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich Izb Okręgowych, zarówno tych, które mają doświadczenie we współpracy międzynarodowej, jak i tych, które chciałyby zainicjować taką działalność. Izby Okręgowe, w szczególności rozpoczynające działania na tym polu, mogą liczyć