Komunikat prasowy

W załączeniu publikujemy komunikat prasowy nr 145/16 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2016 roku, dotyczący nakładania przez państwa członkowskie na podmioty świadczące usługi elektroniczne ogólnego obowiązku zatrzymywania danych (Wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB / Post-och telestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department / Tom Watson i

Kurs e-learningowy poświęcony niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka

Kurs e-learningowy poświęcony niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka

Zapraszamy na bezpłatny kurs e-learningowy poświęcony niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka (Disability  as a human rights issue: global and national perspectives) 12 września-24 października 2016 r. Więcej informacji: http://us2.campaign-archive2.com/?u=3cefac4691384778fc236322b&id=2b682e8d08&e=b4fd3e5f82 https://www.canvas.net/browse/eiuc/courses/disability-human-rights-issue

Zaproszenie na wyjazd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza na wyjazd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu (Francja-Alzacja), którego celem będzie zapoznanie się z jego funkcjonowaniem oraz przybliżeniem tematyki składanych skarg na Polskę. Więcej informacji:  http://oirp.gda.pl/wiadomosci/zaproszenie-na-wyjazd-do-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/