Informacja prasowa  dotycząca Porozumienia samorządów i stowarzyszeń prawniczych

Informacja prasowa dotycząca Porozumienia samorządów i stowarzyszeń prawniczych

W dniu 24 września 2015 roku przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów i stowarzyszeń prawniczych”. Podpisanie porozumienia jest