XXVII posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 18 października br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XXVII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz. Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych. Prezydium KRRP przyjęło uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych: Regulaminu wyznaczania