Uroczyste otwarcie 123 Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE

Uroczyste otwarcie 123 Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE

29 maja nastąpiło uroczyste otwarcie 123 Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W uroczystym otwarciu wziął udział Pan Prezydent Lech Wałęsa, który wystąpił z przesłaniem do uczestników Sesji. W jego obecności zostały podpisane porozumienia o współpracy między Krajową Radą Radców Prawnych i Adwokaturą Republiki Gruzji oraz

Minister sprawiedliwości przyjął prezesa KRRP

20 maja 2015 r.  w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie ministra Borysa Budki z prezesem KRRP Dariuszem Sałajewskim. W trakcie godzinnej rozmowy poruszono kwestie aktualnie najistotniejsze sygnalizowane resortowi przez samorząd radców prawnych. Rozmawiano o projektowanym kształcie rozporządzenia w sprawie zapewnienia oskarżonemu prawa do obrony. Rozporządzenie to określi m.in. sposób sporządzania przez sądy list obrońców. Rozporządzenie

Bariery w dostępie do systemu sądownictwa: terminy, koszty, procedury

Bariery w dostępie do systemu sądownictwa: terminy, koszty, procedury

Pod takim właśnie tytułem, Krajowa Rada Radców Prawnych, we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” oraz dwumiesięcznikiem „Radca Prawny”, zorganizowała pierwszą z debat poświęconych dostępowi do wymiaru sprawiedliwości. Jej gospodarzem był Dariusz Sałajewski, prezes KRRP. W debacie wzięli udział: Borys Budka, Minister Sprawiedliwości, Roman Hauser, Przewodniczący KRS, Iwona Kujawa, dyr. Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do

DEBATA: Bariery w dostępie do systemu sądownictwa: terminy, koszty, procedury

DEBATA: Bariery w dostępie do systemu sądownictwa: terminy, koszty, procedury

Bariery w dostępie do systemu sądownictwa: terminy, koszty, procedury To tytuł debaty, którą organizuje Krajowa Rada Radców Prawnych, we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” oraz dwumiesięcznikiem „Radca Prawny”. Bariery w dostępie do systemu sądownictwa powodują, iż wiele spraw trwa latami i podważa i tak już nadwątloną wiarę w wymiar sprawiedliwości. To fakt, który wymaga w