Spotkanie Sekretarz KRRP z Dziekanem Rady Adwokackiej w Bilbao

24 lipca r. pr. Barbara Kras spotkała się z Carlosem Fuentenebro Zabala, Dziekanem Rady Adwokackiej w Bilbao. Rozmawiano o praktycznej realizacji porozumienia o współpracy łączącego obydwa samorządy, w tym w szczególności rozważano możliwość wspólnego wystąpienia o dofinansowanie programu seminarium z prawa europejskiego we współpracy z europejskimi organizacjami prawniczymi i dyskutowano o zorganizowaniu szkolenia w Polsce

Konferencja prasowa – 30 lipca o godz. 16.00

Centrum Prasowe KRRP zaprasza na konferencję prasową: czwartek, 30 lipca 2015, Hotel Mercure Warszawa Centrum, godz. 16,00 temat: nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące opłat za czynności radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego (wobec trudności negocjacyjnych i kontrowersji z tym związanych) W związku z toczącymi się od wielu tygodni rozmowami – konsultacjami dotyczącymi przygotowania

Stanowisko do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3643)

W toku prac legislacyjnych znajduje się obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3643). Założeniem projektu jest wyeliminowanie utrudnień w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa poprzez zmniejszenie obciążania Prokuratorii Generalnej sprawami mniejszej wagi oraz przyznanie Generalnej nowej kompetencji tj. przejmowania na polecenie Prezesa

Kolejne spotkanie grupy eksperckiej w sprawie opłat za czynności radców prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 28 lipca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej, utworzonej dla przygotowania projektów nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. W posiedzeniu Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali wiceprezesi KRRP – Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak oraz współpracownicy kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – dr