Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

W dniu 20 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji. Zmiany w zakresie i trybie działania wizytatorów Krajowa Rada podjęła, między innymi, uchwałę zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Nowela zmodyfikowała zasady przeprowadzania wizytacji. Wizytacja nie będzie przeprowadzana na żądanie Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego,

Kryształowe serce radcy prawnego

Już po raz ósmy odbyła się w Warszawie szczególna uroczystość. 18 radców prawnych i aplikantów, którzy poświęcili swój czas na wyjątkową działalność – pomoc prawną pro bono potrzebującym, otrzymali z rąk Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych statuetki „Kryształowego Serca Radcy Prawnego”. W siedmiu dotychczasowych edycjach wyróżniono już za szczególne dokonania w świadczeniu charytatywnie pomocy prawnej-