Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych 8 – 9 grudnia 2017 r.

Informacja Prezesa w sprawie działań podejmowanych w związku z projektem dotyczącym reformy kształcenia aplikantów, przyjęcie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018, oraz podjęcie uchwał w sprawie planów pracy jednostek organizacyjnych KRRP to najważniejsze punkty posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 8-9 grudnia w Warszawie.

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie proponowanych zmian modelu organizacji aplikacji

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie proponowanych zmian modelu organizacji aplikacji

Powierzona samorządowi zawodowemu piecza nad wykonywaniem zawodu radcy prawnego obejmuje kompetencje mające na celu zagwarantowanie wysokich standardów wykonywania tego zawodu. Kompetencje te w sposób niebudzący wątpliwości dotyczą również przekazania samorządowi zawodowemu odpowiedzialności za prowadzenie aplikacji radcowskiej.