Pierwsze spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

Pierwsze spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej odbyło się 13 grudnia w Warszawie. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” i prof. dr hab. Wojciech Popiołek, Przewodniczący SKK otworzyli pierwsze posiedzenie Komisji.