Konferencja pt. „Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego”

Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: „Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego”, organizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja: Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu. Dokumenty – Świadkowie – Nowe technologie”, organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Kancelarię Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz Zakład Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.