Informacja prasowa

Informacja prasowa

Krajowa Rada Radców Prawnych wystąpiła do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu o informacje w sprawie doniesień medialnych dotyczących przedstawienia zarzutów pełnomocnikom w związku z posłużeniem się nierzetelnymi dokumentami w postaci zwolnień lekarskich w toku czynności procesowych.

Reakcja KRRP na podejrzenie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Reakcja KRRP na podejrzenie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Krajowa Rada Radców Prawnych w dniu 5 grudnia 2016 r. zawiadomiła Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Polkomtel Sp. z o.o. oraz Availo Sp. z o.o. Przedmiotowe zawiadomienie ma związek z wprowadzoną przez te podmioty usługą pod nazwą „Usługa Prawnik”.