Propozycja zmian legislacyjnych dla Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

Zapraszamy wszystkich radców prawnych do zgłaszania postulatów, którymi zajmie się Społeczna Komisja Kodyfikacyjna, powołana do życia na podstawie uchwały Kongresu Prawników Polskich.

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Krajowa Rada Radców Prawnych z siedzibą w: al. Ujazdowskie 41 lok 2 00-540 Warszawa. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu przygotowania propozycji dla Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.