Główny Rzecznik Dyscyplinarny

Główny Rzecznik Dyscyplinarny:  Jarosław Sobutka – OIRP Poznań

Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego:

  • Krzysztof Bodio – OIRP Kielce
  • Wacław Górecki – OIRP Katowice
  • Michał Jasiak – OIRP Gdańsk
  • Bronisław Kachnikiewicz – OIRP Łódź
  • Piotr Karwat – OIRP Warszawa
  • Anna Kończyk – OIRP Warszawa
  • Alicja Kujawa – OIRP Szczecin
  • Mariusz Łątkowski – OIRP Bydgoszcz
  • Tomasz Mazurczak – OIRP Kraków
  • Sławomir Pilipiec – OIRP Lublin