KRRP przedstawiła częściowo krytyczną opinię do projektu zmian KPK (druk sejmowy nr 451)

Projekt przewiduje zmiany w zakresie regulacji jawności rozprawy sądowej, normatywnego kształtu instytucji przedstawiciela społecznego oraz zmianę dotyczącą przekazania sprawy w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego, a także propozycje regulacji doręczania pism procesowych w procesie karnym:

link

Zobacz także