Spotkanie prawniczek i prawników pro bono oraz Koalicji na rzecz równych szans

W piątek 1 marca 2019 r. odbyło się spotkanie „Pro bono dla równości”, którego inicjatorem było Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego PTPA. Wydarzenie zgromadziło przede wszystkim pełnomocniczki i pełnomocników działających pro publico bono na rzecz osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie, a także przedstawicielki i przedstawicieli samorządów prawniczych oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie nawiązywało do projektu realizowanego już wcześniej przez kilka izb radcowskich wspólnie z PTPA, którego ideą było budowanie platform współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami prawniczymi a organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równości.

Spotkanie „Pro bono dla równości” otworzyła r.pr. Karolina Kędziora – Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz r.pr. Michał Subocz – partner w kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy, w siedzibie której spotkanie zostało zorganizowane. Wydarzenie opierało się na czterech panelach tematycznych. Najpierw głos zabrał adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, który zaznaczył wagę wspólnej odpowiedzialności organizacji społecznych i samorządów prawniczych w przedmiocie działalności na rzecz poszanowania praw człowieka. Wskazał, że podstawową przyczyną istnienia zawodów prawniczych jest realizacja praw i wolności człowieka. Następnie poruszono tematykę możliwości współpracy samorządów radcowskich i adwokackich z organizacjami społecznymi (prelegentki i prelegenci panelu: r.pr. Magdalena Witkowska – Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych; r.pr. Anna Kluczek-Kollar – przedstawicielka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku; r.pr. Filip Czarnicki – Koordynator ds. Programów Pro Bono w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie).
W kolejnym punkcie spotkania zaproszeni goście zaprezentowali wybrane sprawy realizowane pro publico bono, wskazując zebranym, że pomoc prawna podejmowana w interesie publicznym ma realne znaczenie społeczne, osobiste i zawodowe, podkreślono także szczególną rolę organizacji społecznych m.in. jako nośników wiedzy eksperckiej (prelegentki i prelegenci panelu: adw. Emilia Barabasz – pełnomocniczka programu Pro Bono dla Równości; adw. Weronika Papucewicz – pełnomocniczka Programu Pro Bono dla Równości oraz jej klientka Dorota Nygren – dziennikarka Polskiego Radia; Anton Ambroziak – dziennikarz OKO.press). Ostatni panel wydarzenia moderowany przez adw. Annę Mazurczak dotyczył realnych i potencjalnych problemów w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w czasach kryzysu praworządności (prelegentki i prelegenci panelu: adw. Maria Sankowska-Borman – pełnomocniczka Programu Pro Bono dla Równości; Draginja Nadazdin – Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International; Ewa Kulik-Bielińska – Dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego; Adela Gąsiorowska – koordynatorka programu rzeczniczego Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych; Eliza Rutynowska – przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego).

Podczas wydarzenia „Pro bono dla równości” był też czas na dyskusję, zadawanie pytań prelegentom oraz rozmowy pomiędzy uczestniczkami i uczestnikami. Pozwala to mieć nadzieję, że dalsze rozwijanie współpracy w zakresie działalności pro publico bono pomiędzy różnymi podmiotami, a w szczególności indywidualnymi pełnomocniczkami i pełnomocnikami, przedstawicielkami i przedstawicielami samorządów prawniczych oraz organizacji pozarządowych w przyszłości przebiegać będzie jeszcze bardziej dynamicznie i prężnie.

Fot. Grzegorz Furgał

Fot. Grzegorz Furgał

 

Zobacz także