Subsidio venire – Rada i zarząd

Rada Fundacji:

Bazyli Zacharczuk – Przewodniczący Rady

Marek Wojewoda – Członek Rady

Iwona Bendorf-Bundorf – Członek Rady

 

Zarząd Fundacji:

Bartłomiej Tkacz – Przewodniczący Zarządu

Grażyna Grzmil – Członek Zarządu

Przemysław Kozdój – Członek Zarządu