Szkolenie na temat postępowania dyscyplinarnego

Postępowanie przed okręgowymi sądami dyscyplinarnymi i przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym to główne zagadnienia szkolenia, które odbyło się w dniach 21-23 marca br. w Krynicy-Zdroju. W szkoleniu wzięli udział sędziowie WSD i przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz Główny Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy.

Pierwszy dzień szkoleniowy był poświęcony warsztatom z mowy ciała, sztuki przemawiania i prezentacji, które poprowadził Zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Krzysztof Bodio. Po nich odbyło się spotkanie z Wiceprezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Leszkiem Korczakiem na temat wybranych zagadnień etyki i spraw bieżących sądownictwa dyscyplinarnego.

Następny dzień prawie w całości wypełniło szkolenie z zakresu procedowania sądów dyscyplinarnych I i II instancji, przeprowadzone przez Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Wojciecha Domańskiego. Sędzia omawiał zgłoszone przed szkoleniem zagadnienia praktyczne, sytuując je w szerszym kontekście instytucji karnoprocesowych. Jednym z zagadnień, nad którym żywo dyskutowali uczestnicy spotkania było zasądzanie przez sądy dyscyplinarne kosztów postępowania, w tym kosztów uczestnictwa w procesie profesjonalnego pełnomocnika i obrońcy.

W ostatnim dniu szkolenia odbyły się spotkania Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztofa Góreckiego z sędziami WSD i przewodniczącymi okręgowych sądów dyscyplinarnych, a także Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Jarosława Sobutki z zastępcami GRD. Omawiano na nich  bieżące sprawy pionu dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych i plany na przyszłość.

VIII Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych odbędzie się we Wrocławiu w dniach 9-12 maja 2019 r.

 

Zobacz także