Uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich

10 stycznia w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, z udziałem Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych, odbyła się uroczysta inauguracja I roku aplikacji radcowskiej. Prezes KRRP Maciej Bobrowicz uhonorował na niej aplikantów, którzy uzyskali najwięcej punktów podczas egzaminu wstępnego. 

Uroczystość poprowadziła Sekretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska. Gospodarzem spotkania był Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, a wśród zaproszonych gości znalazły się m.in. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska oraz Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości Iwona Kujawa.

W uroczystości udział wzięło 19 wyróżnionych aplikantów z najwyższym wynikiem z egzaminu wstępnego. W tym roku najwyższą notą 144 punktów mogła poszczycić się Izabela Krusicka, aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Pozostałe osoby uzyskały od 141 do 119 punktów. Są to: Agnieszka Krawczyk (OIRP w Bydgoszczy), Karolina Sasak (OIRP w Katowicach), Aleksandra Czerwińska (OIRP w Kielcach), Martyna Żebrowska (OIRP w Koszalinie), Aneta Szumowska (OIRP w Krakowie), Mateusz Nafalski (OIRP w Lublinie), Sylwia Krupa (OIRP w Łodzi), Karolina Kamińska (OIRP w Olsztynie), Łukasz Cebula i Piotr Pazdan (OIRP w Opolu), Patryk Halczak (OIRP w Poznaniu), Elżbieta Wójcik-Rak (OIRP w Rzeszowie), Patrycja Maria Szymańska (OIRP w Szczecinie), Aleksandra Gizińska (OIRP w Toruniu), Artur Powszek (OIRP w Wałbrzychu), Michał Gryta (OIRP w Warszawie), Kamila Wojtanowska (OIRP we Wrocławiu), Barbara Malczyńska (OIRP w Zielonej Górze).

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w swoim przemówieniu podkreślił, że: „Symbolem pracy radcy prawnego oprócz kodeksów i orzecznictwa są ludzie – nasi klienci, ponieważ to właśnie dla nich pracujemy”. Zaznaczył też, aby w podejmowanych wyzwaniach XXI wieku nie zapominać o prawach człowieka, które stanowią jeden z filarów wykonywania naszego zawodu. Spośród wszystkich zawodów prawniczych to właśnie zawód radcy prawnego daje największe możliwości.

Podsumowując swoją wypowiedź, zwrócił się do aplikantów z życzeniami, aby wykonywana praca dawała im wiele satysfakcji i sprawiała przyjemność.

Odpowiadający za koordynację działalności w zakresie spraw związanych z aplikacją, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur podkreślił, że okres aplikacji jest czasem zawierania przyjaźni tworzących tożsamość samorządu. I to właśnie aplikacja samorządowa  poprzez wysoki poziom merytoryczny praktycznego szkolenia jest najlepszą ścieżką dojścia do zawodu.

Dr Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreśliła partnerską współpracę Rzecznika i jego Zastępców z radcami prawnymi. Zaznaczyła, że zawód radcy prawnego oprócz swojego praktycznego wymiaru jest też nośnikiem wartości, dlatego tak istotnym elementem jest funkcja prawnika pro bono. Na zakończenie życzyła zebranym aplikantom intelektualnej przygody, jak również wrażliwości i odwagi.

Głos zabrała również Iwona Kujawa, Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wskazała, że od lat aplikacja radcowska cieszy się największym powodzeniem spośród wszystkich aplikacji prawniczych. Do samorządu radców prawnych w tym roku dołączy prawie dwa tysiące aplikantów radcowskich. Podkreśliła, że aplikacja przygotowuje do samodzielnego, praktycznego wykonywania zawodu. Dlatego wyjątkowo istotna jest tworząca się relacja między patronem a aplikantem.  

Na zakończenie w imieniu aplikantów głos zabrała Izabela Krusicka, aplikantka z najwyższą notą z egzaminu wstępnego. – Obowiązki należy wypełniać sumiennie, zgodnie z prawem, kierując się uczciwością. Ufam, że po zakończeniu aplikacji i egzaminie zawodowym, pamiętając o tradycji i o wartościach, jakie i dawniej i dziś są niezmienne dla tego zawodu, będę ślubowanie nie tylko składać, ale i je wypełniać. Czego sobie i wszystkim aplikantom życzę – powiedziała.

Wszyscy najlepsi aplikanci otrzymali list gratulacyjny oraz upominki ufundowane przez KRRP.

 

 

fot. Piotr Gilarski

Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, fot. Piotr Gilarski

Wiceprezes Zbigniew Tur, fot. Piotr Gilarski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska, fot. Piotr Gilarski

Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości Iwona Kujawa, fot. Piotr Gilarski

Aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku Izabela Krusicka, fot. Piotr Gilarski

Zobacz także