Korespondencja Prezesa KRRP dot. ustawy o Policji – propozycja poprawek