Komisja Aplikacji

Zgodnie z § 2 uchwały Nr 82/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 marca 2018 r. do zadań Komisji Aplikacji należy: 
1) wykonywanie kompetencji określonych w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej;
2) dokonywanie analiz modelu szkolenia aplikacyjnego w celu jego modernizacji, odpowiadającej potrzebom profesjonalnego kształcenia oraz przedstawianie w tym zakresie stosownych wniosków i rekomendacji Prezydium KRRP oraz Członkom Krajowej Rady  Radców Prawnych.

Przewodnicząca:
Anna Ignaczak – OIRP Koszalin

Członkowie:
Aleksander Cisek – OIRP Rzeszów
Katarzyna Jabłońska – OIRP Katowice
Gabriela Krajczewska – OIRP Bydgoszcz
Andrzej Pieścik – OIRP Poznań
Grzegorz Rajczak – OIRP Łódź
Agnieszka Sołtys – OIRP Warszawa
Dorota Sylwestrzak – OIRP Toruń


Zobacz także: UCHWAŁA nr 12/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Aplikacji

Uchwała nr 82/X/2018 KRRP z dnia 16 marca 2018 r. – kompetencje Komisji Aplikacji