Komisja Aplikacji

Zgodnie z § 2 uchwały Nr 38/XI/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 grudnia 2020 r. do zadań Komisji Aplikacji należy: 
1) wykonywanie kompetencji określonych w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej;
2) dokonywanie analiz modelu szkolenia aplikacyjnego w celu jego modernizacji, odpowiadającej potrzebom profesjonalnego kształcenia oraz przedstawianie w tym zakresie stosownych wniosków i rekomendacji Prezydium KRRP oraz Członkom Krajowej Rady  Radców Prawnych.

Przewodniczący:
Bartosz Szolc-Nartowski z OIRP w Gdańsku

Członkowie:
Aleksander Cisek z OIRP w Rzeszowie
Andrzej Kadzik z OIRP w Krakowie
Gabriela Krajczewska z OIRP w Bydgoszczy
Aleksandra Kudrzycka z OIRP w Łodzi
Grzegorz Łaszczyca z OIRP w Katowicach
Andrzej Pieścik z OIRP w Poznaniu
Agnieszka Sołtys z OIRP w Warszawie
Ewa Żołnierczyk  z OIRP we Wrocławiu


Zobacz także:

Uchwała nr 82/X/2018 KRRP z dnia 16 marca 2018 r. – kompetencje Komisji Aplikacji

Załączniki do pobrania