II Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w biegu na 10 km

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych – Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje II Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km, które odbędą się w dniu 29 sierpnia 2015 roku w Łodzi w ramach V Biegu Fabrykanta. Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://biegfabrykanta.pl/strefa-zawodnika, zaznaczając w zamieszczonym tam formularzu zgłoszeniowym wolę udziału w Mistrzostwach, do dnia

Posiedzenie Prezydencji CCBE w Warszawie

Celem omówienia aktualnych i najbardziej istotnych zagadnień związanych z pracami Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), tradycyjnie raz w roku, Prezydencja CCBE spotyka się w kraju, z którego pochodzi aktualny Prezydent tej organizacji. W tym roku Prezydentem CCBE jest radca prawny Maria Ślązak, a obrady kierownictwa CCBE miały miejsce w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie w dniach 16 i 17 lipca. Uczestnikami tego roboczego spotkania byli, oprócz

I Otwarty Turniej Przedsiębiorców i Radców Prawnych „Business § Law Sportgas Tennis CUP 2015″

I Otwarty Turniej Przedsiębiorców i Radców Prawnych „Business § Law Sportgas Tennis CUP 2015″

W dniach 4-6 września 2015 r. odbędzie się I Otwarty Turniej Przedsiębiorców i Radców Prawnych „Business § Law Sportgas Tennis CUP 2015”. Patronatu turniejowi udzielili: Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych, Prezes Business Centre Club oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Miejsce: Centrum Tenisowe w Sobocie k/Poznania, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica Potwierdzenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa z zaznaczeniem indywidualnego zapotrzebowania na noclegi

Baza danych radców prawnych przed Trybunałem w Strasburgu

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Celem inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej wszystkim osobom, które doznały

Lawyers for Lawyers alarmuje na temat sytuacji prawników aresztowanych w Chinach

Stowarzyszenie prawnicze Lawyers for Lawyers z siedzibą w Amsterdamie alarmuje na temat sytuacji prawników aresztowanych w Chinach w ciągu ostatnich kilku dni. Jak podają organizacje międzynarodowe, aresztowania dotyczą prawników oraz aktywistów działających w obszarze ochrony praw człowieka, spośród których wielu wyraziło swój sprzeciw wobec aresztowania w czwartek 9 lipca br. prawników Wang Yu oraz Zhou Shifeng z Pekinu, specjalistów w dziedzinie praw człowieka. Do dziś nie wiadomo, gdzie są przetrzymywani,

Minister Sprawiedliwości Borys Budka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi

W dniu 13 lipca 2015 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami łódzkiego samorządu radców prawnych oraz łódzkiej adwokatury. W spotkaniu wzięła udział Ewa Stompor-Nowicka, wiceprezes KRRR. Podczas spotkania poruszono wiele kwestii nurtujących środowiska radców prawnych i adwokatów, w tym opłat za czynności adwokatów i radców prawnych oraz ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Ewa

Kolejne spotkanie w sprawie opłat za czynności radców prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 13 lipca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej, utworzonej dla przygotowania projektów nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. W posiedzeniu Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali wiceprezesi KRRP – Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak oraz współpracownicy kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – dr Przemysław Mijal i dr Marcin Sala – Szczypiński. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali sekretarz

Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL

3 lipca 2015 roku w Białymstoku miało miejsce Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL z udziałem prawników z Belgii, Francji, Niemiec, Polski i Szwajcarii. Prezydent Monique Stengel przedstawiła raport z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku oraz program i plan działania na lata 2015 – 2016. Przedstawiła również sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz projekt wydatków związanych z planowanym seminarium o europejskim prawie podatkowym w Wenecji w listopadzie 2015 roku. W 2016

Posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP

2 lipca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych Krajowej Rady Radców Prawnych. Przedmiotem obrad były między innymi następujące zagadnienia: – Przygotowania do Forum Polsko – Niemieckiego we Wrocławiu, które odbędzie się w dniach 27 – 28 listopada. Trwają prace nad programem i agendą konferencji. Przy organizacji wydarzenia współpracują Izby Okręgowe z Wrocławia, Wałbrzycha, Poznania, Zielonej Góry i Szczecina, a ponadto udział w organizacji

V SPOTKANIE INTEGRACYJNE RADCÓW PRAWNYCH „MAZURY CUD NATURY”

W dniach 18 – 21 czerwca 2015 r. odbyło się V Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjne Radców Prawnych Mazury Cud Natury organizowane przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji Krajowej Izby Radców Prawych przy współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Tradycyjnie główną bazę dla 103 uczestników stanowił Hotel Amax w Mikołajkach, z którego każdego dnia chętni według swojego wyboru wyruszali na wycieczki rowerowe, na spływ kajakami