Seminarium o prawie europejskim w Białymstoku

3 lipca w Nowym Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się międzynarodowe seminarium „Europejskie prawo rodzinne w praktyce polskich i innych europejskich prawników”, zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku oraz Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z Brukseli.  Uczestnikami konferencji byli radcowie prawni i adwokaci, praktycy, którzy na co dzień stykają się z problemami transgranicznymi prawa rodzinnego. Adwokat Monique Stengel z Paryża omówiła jurysdykcję i uznawanie orzeczeń w sprawach rodzinnych, regulowanych

Spotkanie rzeczników prasowych rad okręgowych izb radców prawnych

1 lipca br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się spotkanie rzeczników prasowych Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, zorganizowane przez Barbarę Kras – sekretarza KRRP. Uczestnikami spotkania byli rzecznicy prasowi oraz przedstawiciele większości okręgowych izb radców prawnych: z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Zbigniew Pawlak, wiceprezes KRRP przywitał uczestników

Przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych na spotkaniu grupy eksperckiej w Ministerstwie Sprawiedliwości

Odbyło się pierwsze spotkanie grupy eksperckiej, składającej się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości, KRRP i NRA. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali: Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP, Zbigniew Pawlak, wiceprezes KRRP oraz współpracownicy Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dr Przemysław Mijal i dr Marcin Sala-Szczypiński. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: Jacek Trela, wiceprezes NRA, Rafał Dębowski, sekretarz NRA, Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA oraz Grzegorz Majewski,

I Ogólnopolskie zawody rodzinne Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich o Puchar Dziekana Rady OIRP w Łodzi” w kolarstwie MTB – Rogów, 21 czerwca 2015 r.

W dniu 21 czerwca 2015 r w Rogowie odbyły się w ramach wyścigów organizowanych w cyklu “SK Bank Mazovia MTB Maraton” I Ogólnopolskie zawody rodzinne Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich o Puchar Dziekana Rady OIRP w Łodzi w kolarstwie MTB – Rogów, 21 czerwca 2015 r.” Zawodnicy musieli zmierzyć się z dystansem ponad 30 km na trasie prowadzącej przez malownicze okolice Rogowa i Brzezin. Pokonując pagórkowate tereny zawodnicy

“Nieodpłatna” pomoc prawna idzie do Senatu

Sejm uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.Trzecie czytanie i głosowanie odbyło sie w czwartek 25.06 br. Ustawa uchwalona została w zasadzie w wersji jaką przedłożyły w sprawozdaniu połączone Komisje Sprawiedliwosci i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. (patrz nasze wcześniejsze informacje z posiedzeń tych komisji).Teraz ustawa wędruje do Senatu.Będzie tam rozpatrywana najprawdopodobniej już podczas najbliższego planowanego posiedzenia tej izby parlamentu. Przedstawiciele KRRP będą konsekwentnie prezentować

Informacja o spotkaniu Ministra Sprawiedliwości w dniu 25 czerwca 2015 r. z przedstawicielami władz samorządów radców prawnych i adwokatów

Poniżej zamieszczamy informację Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie spotkania Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami władz samorządów radców prawnych i adwokatów:   Minister Borys Budka rozmawiał z władzami samorządów adwokatów i radców prawnych W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się dzisiaj (25 czerwca 2015 r.) spotkanie Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowy

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331)

10 czerwca miało miejsce posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, w której brali udział Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza i eksperci Ośrodka. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331). Projekt ustawy w brzmieniu przyjętym w sprawozdaniu Komisji z 10 czerwca br. (druk sejmowy nr 3490) przewiduje  w dodanym do art. 236 ustawy –

Odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

W pierwszym dniu trwającego właśnie 95 posiedzenia Sejmu obecnej kadencji (23-25 czerwca 2015 r.) w godzinach wieczornych miało miejsce drugie czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za uchwaleniem ustawy. Do sprawozdania połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (przyjętego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br) posłowie wypowiadający się w imieniu klubów

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej skierowany do drugiego czytania w Sejmie

W dniu 22 czerwca br. połączone Komisje Sejmowe Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego bez sprzeciwów przyjęły, jedynie z poprawkami legislacyjnymi o charakterze technicznym, sprawozdanie podkomisji powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa (część dotycząca informacji prawnej została usunięta). Żaden z posłów nie przejął poprawek zgłaszanych konsekwentnie przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli samorządów prawniczych. Do Prawa o adwokaturze wprowadzono natomiast poprawkę na wzór wnioskowanej przez KRRP

Minister Sprawiedliwości zlecił już prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie stawek

W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Minister Sprawiedliwości Borys Budka poinformował, że zlecił już prace w resorcie nad zmianą rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń z tytułu zastępstwa procesowego. Minister Sprawiedliwości w przyszłym tygodniu spotka się także w tej sprawie z przedstawicielami Prezydium KRRP. Rozmowa miała miejsce w godzinach wieczornych w dniu 16 czerwca br. Sprawa, o której mowa, była już wcześniej przedmiotem rozmowy Dariusza Sałajewskiego z Ministrem Borysem

Stanowisko KRRP z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie niektórych obszarów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

STANOWISKO Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie niektórych obszarów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości Krajowa Rada Radców Prawnych uznaje za niezadowalający dotychczasowy sposób reagowania organów i instytucji władzy publicznej na niektóre ze skierowanych do nich wystąpień, zawierających stanowiska i opinie samorządu radców prawnych w obszarach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. 1. Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża sprzeciw wobec zamiarów nieuwzględnienia w ostatecznym