UWAGA: dodatkowe miejsca na szkolenie dla radców prawnych w Luksemburgu

UWAGA: dodatkowe miejsca na szkolenie dla radców prawnych w Luksemburgu

Komisja Zagraniczna Krajowej Rady Radców Prawnych informuje, że uzyskano dodatkowe 7 miejsc dla radców prawnych na szkolenie: “Występowanie profesjonalnych pełnomocników przed Sądami Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia 2017 r. w Trewirze i w Luksemburgu.

Seminarium „TRACHILD” dla radców prawnych reprezentujących dzieci w postępowaniach sądowych

Krajowa Rada Radców Prawnych, w ramach konsorcjum europejskich samorządów prawniczych i Fundacji Prawników Europejskich (ELF) otrzymała dofinansowanie na realizację szkoleń dla radców prawnych reprezentujących dzieci w sądowych postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy z dnia 23 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Komisja Praw Człowieka przy KRRP pragnie wyrazić swoje poważne zaniepokojenie w związku z przedstawionym w dniu 23 stycznia 2017 r. projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.