Forum Antydyskryminacyjne, 9 grudnia 2014 r. w Warszawie

W dniu 9 grudnia 2014 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się Forum Antydyskryminacyjne. Celem Forum jest: zwiększenie wiedzy członków organizacji pozarządowych na temat kompetencji Rzecznika oraz możliwych obszarów i form współpracy, zachęcenie organizacji pozarządowych do kierowania do Rzecznika spraw z zakresu równego traktowania i ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, i do przekazywania mu

r.pr. Maria Ślązak Prezydentem CCBE

r.pr. Maria Ślązak Prezydentem CCBE

W sobotę 29 listopada 2014 roku delegacje 45 krajów członkowskich, stowarzyszonych i obserwatorów jednomyślnie wybrały Marię Ślązak, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych na stanowisko Prezydenta CCBE. Jest to wydarzenie bez precedensu w historii polskich zawodów prawniczych i dowodzi ich rangi na forum współpracy międzynarodowej, jakim jest CCBE. Maria Ślazak od 2011 roku była członkiem Prezydencji

Działalność Klubów Seniora

OIRP WROCŁAW Z godnie z tradycją w pierwszy piątek miesiąca, 6 lutego 2015 roku, w siedzibie KLUBU SENIORA OIRP we Wrocławiu, odbyło się spotkanie członków KLUBU z udziałem zaproszonych gości w osobach: Przewodniczącej Rady Klubów Seniora mec. Krystyny Koczorskiej-Mikołajczak oraz Przewodniczącej KLUBU SENIORA działającego przy OIRP w Wałbrzychu Jadwigi Kurkiewicz. Na spotkaniu powyższym, Przewodniczący KLUBU

X lecie klubu seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

W dniu 16 lutego 2005 r. odbyło się zebranie organizacyjne tworzącego się właśnie Klubu Seniora OIRP w Łodzi. Seniorzy Łódzkiej Izby postanowili prowadzić działalność w ramach Klubu Seniora w trzech sekcjach – socjalnej, turystycznej i kulturalnej. Pierwszym przewodniczącym został wybrany Witold Marynowski. Następnie funkcję tę pełniła Wiesława Różalska, a aktualnie przewodniczącą jest Czesława Strażnik –

List do Dziekanów Rad OIRP

Warszawa dnia 3 grudnia 2014r Dziekani Okręgowych Izb radców Prawnych / wszyscy/   Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych , poparła inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2015 dwóch turnusów wczasowo – rehabilitacyjnych w następujących miejscowościach i terminach : Mielno-Unieście, ul. Pogodna 17,w Domu Wczasowym „Bałtyk” w dniach 16-28 czerwca 2015r.

Seniorzy w Bieszczadach

W dniach 13 – 17 października br 40-osobowa grupa radców prawnych – seniorów z trzech okręgowych izb: kieleckiej, rzeszowskiej i wrocławskiej spotkała się w Bieszczadach. Była też z nami Szefowa Ogólnopolskiej Rady Klubów Seniora mec. Krystyna Koczorska – Mikołajczak. Jak miło! Celem wyjazdu była między-izbowa integracja seniorów połączona z wymianą doświadczeń i zwiedzaniem ciekawych zakątków

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” to:

zgodnie z Jej nazwą własną („Subsidio venire” = „Przyjść z pomocą”) rzeczywista pomoc i nadzieja dla Tych najbardziej potrzebujących, wyraz solidarności i rzeczywistych więzi łączących wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich tworzących samorząd radców prawnych, powód do dumy, że mimo wyzwań współczesnego świata i swoistej gonitwy za sukcesem, stać nas na humanitarne gesty i ludzką