Opinia OBSiL KRRP w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej polskiej poselskiego projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

W dniu 31 marca grupa posłów złożyła w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk nr 314) [dalej: Projekt]. W projekcie proponuje się wprowadzenie do ordynacji wyborczej mechanizmu głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców, uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (art. 2 ust. 1 ), z wyłączeniem możliwości

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 21-27 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, Pandemia stawia przed nami kolejne wyzwania. Jest to sytuacja wyjątkowa. Samorząd pozostaje w ciągłym kontakcie z agendami rządowymi tak, by radcowie prawni byli obejmowani wszystkimi osłonami, które planuje wprowadzić Sejm RP. Na bieżąco informujemy o kolejnych zmianach w prawie, które dotyczą nas, naszego zawodu i  tych zagadnień, które są bezpośrednio związane ze świadczonymi przez radców usługami i wykonywanymi czynnościami prawnymi. Monitorowana jest na bieżąco sytuacja

Informacje dotyczące bieżących działań na szczeblu krajowym w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, dotąd niespotykanej, której nikt z nas się nie spodziewał. Sytuacji, która dotyka każdego z nas i to w każdym aspekcie naszego życia. Która wzbudza obawy o zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych, ale też o naszą przyszłość zawodową. Ważne jest, by w tych wyjątkowych okolicznościach zachować spokój, który w pewnym stopniu zapewnia bieżąca, rzetelna informacja o działaniach podejmowanych przez nasz samorząd w trosce o zdrowie wszystkich jego członków i naszych współpracowników.

Komunikat Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2020 r.

W załączeniu publikujemy Komunikat Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2020 r.

Mistrzostwa narciarskie, snowboardowe – to jest TO co wszyscy kochamy…

Mistrzostwa narciarskie, snowboardowe – to jest TO co wszyscy kochamy…

Kolejny rok, kolejne wyzwanie i pytanie „czy będzie śnieg?”. Po raz siedemnasty Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych zorganizowała Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów  w Krynicy Zdroju. W tej edycji wzięło udział 170 osób z całej Polski. Mistrzostwa cieszą się ogromna popularnością, wiele osób wraca w kolejnych latach ale i przybywają nowe twarze spragnione śniegu. Po przyjeździe we czwartek wieczorem, odbyła się tradycyjnie odprawa

Posiedzenie Komisji d/s Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy (CoE) w sprawie zasad i gwarancji dla prawników (adwokatów, radców prawnych)

Posiedzenie Komisji d/s Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy (CoE) w sprawie zasad i gwarancji dla prawników (adwokatów, radców prawnych)

W dniu 30 stycznia 2020 r. Maria Ślązak jako prezydent AEA-EAL (Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów)  została zaproszona jako  ekspert na posiedzenie  Komisji d/s Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy (CoE) w sprawie zasad i gwarancji dla prawników (adwokatów, radców prawnych). W czasie tego posiedzenia Maria Ślązak  złożyła  ustną informację na temat  instrumentów prawnych chroniących zawód prawnika oraz ich skuteczności w zabezpieczaniu dostępu  obywateli  do niezależnej porady

Opinia OBSiL KRRP w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

20 grudnia 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw [dalej Ustawa]. Podstawę prac legislacyjnych Izby stanowił projekt wniesiony 12 grudnia 2019 r. przez grupę posłów (druk poselski Nr 69), jednoznacznie negatywnie oceniony przez liczne grona eksperckie oraz środowiska prawnicze – w tym również przez Krajową Radę Radców Prawnych

Raport w przedmiocie oceny, w świetle prawa Unii Europejskiej, ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Przedmiotem niniejszego raportu (dalej “raport”), przygotowanego na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych, jest ocena konsekwencji przyjęcia przez polski parlament ustawy, której projekt poselski wpłynął do Sejmu w dniu 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (dalej „ustawa”), a który to projekt Sejm przyjął 20 grudnia 2019 roku i skierował do rozpatrzenia do Senatu RP.