Twinning Prawników. Ochrona danych osobowych teoria i praktyka

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników (AEA-EAL) organizuje w dniach 4-7 lipca 2019 r. “Twinning Prawników. Ochrona danych osobowych teoria i praktyka.”. Projekt jest dofinansowany ze środków Krajowej Rady Radców Prawnych – III miejsce w Konkursie na Najlepszy Projekt Zagraniczny Okręgowych Izb Radców Prawnych. Projekt opiera się na założeniu

XL posiedzenie Prezydium KRRP

W dniu 17 czerwca br. w Lublinie, odbyło się XL posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz. Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych, w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, w sprawie współorganizacji i współfinansowania (wspólnie z NRA, organizacjami pozarządowymi oraz UW) konferencji dotyczącej kierunku reformy ustaw związanych z

Przepis o tzw. karnej opłacie znika z Kodeksu postępowania cywilnego

26 czerwca br. podczas posiedzenia Senatu RP senatorowie usunęli przepis w nowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego o tzw. karnej opłacie za niewłaściwe opłacenie środka odwoławczego przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych – Leszek Korczak, Wiceprezes KRRP oraz Tomasz Scheffler, z-ca Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2018 r. Dokument dostępny jest w załączeniu oraz pod następującym linkiem na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/informacja-roczna-krajowego-mechanizmu-prewencji-tortur-za-rok-2018

Przechodzenie polskich sędziów w stan spoczynku – opinia Rzecznika Generalnego

Rzecznik generalny E. Tanchev: Trybunał powinien orzec, że nowe zasady przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku są sprzeczne z prawem Unii. Zakwestionowane przepisy naruszają zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. W dniu 12 lipca 2017 r.1 Polska wprowadziła ustawę ustanawiającą nowe zasady dotyczące przechodzenia w stan spoczynku przez polskich