Plan działania Komisji Europejskiej ws. digitalizacji wymiaru sprawiedliwości

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Komisja Europejska opublikowała plan działania ws. digitalizacji wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej („Roadmap on the digitalisation onf justice in the EU”) oraz zaprasza do zgłaszania uwag w tym przedmiocie w terminie do 10.09.2020 r. Tematyka jest uważana za istotną m.in. ze względu na pandemię Covid-19 w Europie, która pokazała,

Decyzja ETPC o zastosowaniu środka tymczasowego ws. osoby transpłciowej osadzonej w zakładzie karnym

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zdecydował o zastosowaniu środka tymczasowego w postaci umożliwienia podania leków hormonalnych niezbędnych do życia osadzonej w Zakładzie Karnym w Siedlcach Pani Weronice, która jest osobą transpłciową i na co dzień powinna stosować terapię hormonalną. Podczas pobytu w więzieniu terapia osadzonej została arbitralnie przerwana, a Pani Weronika przez

Ankieta IBA dla młodych prawników

Zapraszamy do udziału w ankiecie przeprowadzanej przez największą organizację prawniczą na świecie – Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA. Ankieta kierowana jest do w pełni wykwalifikowanych młodych prawników tj. prawników poniżej 40 roku życia i ma na celu określenie ich zainteresowań zawodowych, dążeń, aspiracji, sytuacji zawodowej etc. IBA zależy, aby ankietę wypełniło jak najwięcej prawników z różnych krajów

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie zapowiedzi wypowiedzenia Konwencji Rady Europy z dnia 11.04.2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (dalej „Konwencja stambulska”)

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje o zaniechanie przez władze Rzeczpospolitej Polskiej działań, które miałyby prowadzić do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji stambulskiej. Konwencja stambulska jest najbardziej zaawansowaną umową międzynarodową zajmującą się tak istotnym naruszeniem praw człowieka, jakim jest przemoc wobec kobiet i przemoc domowa. W swoich regulacjach przyjmuje zasadę całkowitego braku akceptacji

Odmowa wjazdu do Polski uchodźcom była bezprawna – wyrok ETPC 23.07.2020 r.

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że 23 lipca 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie M. K. i inni przeciwko Polsce (skargi nr 40503/17, 42902/17 oraz 43643/17), w którym orzekł, że odmowa wjazdu do Polski uchodźcom z Czeczenii na przejściu granicznym w Terespolu była bezprawna. Trybunał wskazał, że wnioski o udzielnie ochrony międzynarodowej składane

BRPO online podczas 26. POL’AND’ROCK FESTIVAL 2020

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich organizuje swój „wirtualny namiot” podczas Festiwalu POL’AND’ROCK w formule online 31.07.2020 r. Wiodącym tematem wydarzenia będą braki systemowe w Polsce, które uwidoczniła pandemia. Szczegółowe informacje w tym pełny program wydarzenia dostępne są na stronie BRPO pod tym linkiem. Debaty i spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich udostępniane

R.pr. Izabela Konopacka kandydatką na Wiceprezydenta FBE

Komisja Zagraniczna z przyjemnością informuje, iż kandydatem na Wiceprezydenta Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) w tegorocznych wyborach do prezydium FBE jest nasza koleżanka z Komisji Zagranicznej KRRP r.pr. Izabela Konopacka z OIRP we Wrocławiu. Wybory odbędą się 2 października w Paryżu i Komisja Zagraniczna z przyjemnością wspiera kandydaturę naszej Koleżanki, która już od 2013 r. bardzo aktywnie

Poszukiwani prawnicy do projektu w Jordanii – praworządność

Informujemy, że Adwokatura hiszpańska poszukuje prawników, którzy chcieliby się zaangażować w projekt w Jordanii pt. „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości i umocnienie praworządności w Jordanii – dążąc do efektywnego i zrównoważonego systemu pomocy prawnej”. Konieczna jest znajomość języka angielskiego. Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z organizatorem, szczegóły dostępne są pod linkiem: https://www.abogacia.es/servicios/colegio/experto-en-proyectos-internacionales/  Komisja Praw

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 6 -10 lipca 2020 r.

Mijający tydzień otworzyliśmy Dniem Radcy Prawnego, który przypada na 6 lipca, czyli dzień uchwalenia ustawy o radcach prawnych. Nasza aktywność koncentrowała się na bieżącej samorządowej pracy. W jej centrum były przede wszystkim zagadnienia dotyczące tegorocznych wyborów w naszym samorządzie – bezpieczne i optymalne, w kontekście pandemii koronawirusa, ich przeprowadzenie podczas zebrań rejonowych i okręgowych. Zaproponowaliśmy