Informator CCBE z okazji Europejskiego Dnia Prawnika 2020

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych CCBE z okazji Europejskiego Dnia Prawnika 2020 obchodzonego 25.10.2020 r. Materiał w załączeniu dostępny jest w języku polskim, z kolei wersja oryginalna w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej CCBE: https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/ Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także aby promować

Zaproszenie na minispotkanie online z prawnikiem Alejandro Granados nt. „Wykonywania zawodu prawnika – doświadczenia meksykańskie” 16.10.2020 r. godz. 16.00

Komisja Zagraniczna Krajowej Rady Radców Prawnych ma przyjemność zaprosić na spotkanie online z adw. Alejandro Granados w ramach cyklu „Jesienne międzynarodowe rozmowy radców prawnych”. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim i będzie okazją, aby pogłębić wiedzę na interesujący temat podczas czwartego już tego rodzaju wirtualnego wydarzenia organizowanego przez Komisję Zagraniczną KRRP. W piątek 16 października o godz. 16.00 adw. Alejandro Granados wygłosi krótkie wystąpienie

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych w siedzibie KIRP

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych w siedzibie KIRP

W związku z planowanym remontem oraz przebudową lokalu biurowego KIRP na kondygnacji +2 oraz przebudową części ogólnobudynkowych w zakresie instalacji wentylacji klatki schodowej i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej znajdujących się  w istniejącym budynku usługowo-biurowym przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na „Przebudowa lokalu biurowego wraz z przebudową instalacji wentylacji na kondygnacji +2 w istniejącym budynku usługowo-biurowym przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie oraz przebudowa ogólnobudynkowej instalacji wentylacji klatki schodowej i instalacji

Do 06.11.2020 r. możliwość zgłaszania kandydatur na urząd sędziego ETPC z ramienia Polski

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje proces wyłonienia trzech kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję 2021-2030. W dniu 09.10.2020 r. zostało opublikowane w prasie oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych w tej sprawie – tekst ogłoszenia przedstawiamy  w załączeniu. Uruchomiona została również strona internetowa z informacjami na ten temat: http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc Osoby zainteresowane kandydowaniem

Konkurs “Ambasador mediacji” rozstrzygnięty!

Kapituła konkursu “Ambasador mediacji” organizowanego przez Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć Ośrodki Mediacji Radców Prawnych dokonała wyboru laureata w pierwszej edycji konkursu za rok 2019. Do konkursu zgłoszono siedmioro kandydatów spośród sędziów sądów okręgowych, sędziów sądów rejonowych oraz radców prawnych. W wyniku oceny zgłoszonych kandydatur i przeprowadzonego głosowania tytuł Ambasadora Mediacji za rok 2019 przypadł radcy prawnemu Marii Młotkowskiej

Zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur VAT i dokonywania rozliczeń w podatku od towarów i usług

Od dnia 01 października 2020 roku zmianie uległy zasady wystawiania faktur VAT i dokonywania rozliczeń w podatku od towarów i usług, mające bezpośredni wypływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego. Prawną podstawą nowych regulacji są m. in. przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019

List poparcia CCBE w obronie prawnika Shahanur Islam z Bangladeszu

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE regularnie przygotowuje listy kierowanie do władz państwowych różnych krajów wyrażające poparcie dla zagrożonych prawników w wielu częściach świata oraz wyrażające prośbę o poszanowanie ich praw. Listy publikowane są na bieżąco na stronie internetowej CCBE pod linkiem: https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/defence-of-the-defenders/ Dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się z listem CCBE z dnia 16.09.2020 r. kierowanym do Premier Ludowej Republiki

Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w świetle standardów prawa UE

Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zapoznania się z artykułem pt. „Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w świetle standardów prawa Unii Europejskiej” napisanym przez r.pr. Mirosława Wróblewskiego – członka Komisji Praw Człowieka KRRP. Materiał dostępny jest w załączeniu oraz pod tym linkiem. Artykuł został opublikowany w „Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego”, które to czasopismo dostępne jest także online pod adresem: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk Serdecznie zapraszamy do lektury! Streszczenie: Opracowanie przedstawia aktualną

Stanowisko Fundacji Batorego ws. przedłużenia kadencji RPO

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Fundacji Batorego z dnia 25.09.2020 r. w związku z wnioskiem grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. W dokumencie wskazano, że wniosek grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez RPO obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika jest bezzasadny. Dokument został podpisany przez Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego. Zapraszamy do zapoznania się z całą treścią

Zaproszenie na minispotkanie online z dr. Konradem Szocikiem nt. „Politycznych i prawnych aspektów kolonizacji Marsa” 07.10.2020 r.

Komisja Zagraniczna Krajowej Rady Radców Prawnych ma przyjemność zaprosić na spotkanie online z dr. Konradem Szocikiem w ramach cyklu „Jesienne międzynarodowe rozmowy radców prawnych”. Spotkanie odbędzie się w języku polskim i będzie okazją, aby pogłębić wiedzę na interesujący temat podczas trzeciego już tego rodzaju wirtualnego wydarzenia organizowanego przez Komisję Zagraniczną KRRP. W środę 7 października o godz. 16.00 dr Konrad Szocik wygłosi krótkie wystąpienie pt. „Polityczne i prawne

Aktualne informacje związane z sytuacją prawników w Turcji – 26.09.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem w języku angielskim zawierającym bieżące informacje dotyczące trudnej sytuacji prawników w Turcji – w ostatnich dniach doszło do wielu kolejnych aresztowań. Tym samym Śmierć Ebru Timtik niestety nie zakończyła prześladowań tureckich prawników. Nadal potrzebują oni wsparcia międzynarodowej społeczności prawników, a także nagłaśniania ich sytuacji w mediach zagranicznych. Załączony raport został przekazany i podpisany przez czterech indywidualnych tureckich prawników, są nimi: