2018 03 02 Londyn: konferencja nt. prawa europejskiego w Kings College

The Centre of European Law Annual European Law Conference Friday 2 March 2018 King’s College London Programme 09.00-09.30     Registration Chair: Professor Sir Francis Jacobs, QC, Kings College London 09.30 -10.10    Keynote Speech Values and the rule of law: Foundations of the European Union – An inside perspective from the ECJ Judge Professor Thomas von Danwitz, Court of

Obrady plenarne Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Obrady plenarne Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, które odbyły się 13 lutego, koncentrowały się wokół reformy procedury cywilnej. W spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wziął udział Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych  Maciej Bobrowicz. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  19-25 LUTEGO 2018

W najbliższych dniach tj. od 19 do 25 lutego zorganizowany zostanie po raz kolejny „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. Wybór tego terminu związany jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na

E-learning jedną z najpopularniejszych form doskonalenia zawodowego

Platforma e-learningowa – szczególnie pod koniec ubiegłego roku, będącego ostatnim rokiem trzyletniego cyklu szkoleniowego – cieszyła się wśród radców prawnych wszystkich okręgowych izb bardzo dużą popularnością. Krajowa Rada dołożyła wszelkich starań, aby umożliwić członkom samorządu pozyskanie wymaganej liczby punktów. W ostatnich dniach roku równocześnie na platformie zalogowanych było przeszło 7000 osób, które starały się zrealizować

2018 01 24 Oświadczenie prasowe CCBE dot. europejskiej konwencji o zawodzie prawnika

2018 01 24 Oświadczenie prasowe CCBE dot. europejskiej konwencji o zawodzie prawnika

INFORMACJA PRASOWA Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa do opracowania europejskiej konwencji o zawodzie prawnika 24/01/2018 Wezwanie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy do opracowania europejskiej konwencji o zawodzie prawnika stanowi istotny krok naprzód, gdy chodzi o ochronę praw człowieka. CCBE z uznaniem przyjmuje przyjętą dzisiaj przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy rekomendację wzywającą Komitet Ministrów do opracowania i przyjęcia