Radca prawny w mediacji

Mediacje stanowią jedną z alternatywnych dla postępowania sądowego metod rozwiązywania problemów stron. Stosuje się je przy rozwiązywaniu wszystkich rodzajów konfliktów, w tym cywilnych, gospodarczych i karnych. Są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności bezstronnej osoby trzeciej (mediatora).  Mają na celu satysfakcjonujące dla wszystkich stron konfliktu rozstrzygnięcie wygrany –

Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu ds ETPCz

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją (w załączeniu) statystyk dotyczących liczby spraw przeciwko Polsce rozstrzygniętych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2017 r. , które zgodnie z treścią wyroków ETPCz Polska zobowiązana jest wykonać i  których wykonanie monitoruje Komitet Ministrów. Zakres tematyczny spraw, które są w trakcie wykonywania przez Polskę jest szeroki, a największe grupy spraw

DLACZEGO EUROPEJSKA KONWENCJA O ZAWODZIE PRAWNIKA  JEST POTRZEBNA?

DLACZEGO EUROPEJSKA KONWENCJA O ZAWODZIE PRAWNIKA JEST POTRZEBNA?

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) reprezentuje samorządy prawnicze 45 państw a za ich pośrednictwem ponad milion europejskich prawników. CCBE wspiera prace prowadzone nad europejską konwencją o zawodzie prawnika przez Radę Europy. CCBE uważa, że taki instrument jest potrzebny w odpowiedzi na nasilające się w ostatnich latach ataki na prawników (zob. pełne stanowisko CCBE).

Konsultacje Komisji Europejskiej (współpraca sądowa w spr. cywilnych i handlowych w UE)

Konsultacje publiczne dotyczące usprawnienia współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w UE (zmiana rozporządzenia (WE) 1393/2007 w sprawie doręczania dokumentów i rozporządzenia (WE) 1206/2001 w sprawie przeprowadzania dowodów). https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_pl Informacje na temat konsultacji Czas trwania konsultacji 8 Grudzień 2017 – 2 Marzec 2018 Obszary polityki Sprawiedliwość i prawa podstawowe Dyrekcje Wymiar sprawiedliwości i konsumenci