18-29.06.2018 r. Nowy Jork: Legal English and Communication Skills Course

Immerse yourself in U.S. law and learn to communicate ideas and legal concepts clearly and precisely in English. Designed for foreign lawyers and law students, this 2-week course explores core U.S. legal topics as a vehicle for understanding legal terminology and terms of art, methods of analysis, and the use of cases in legal writing and argument. Acquire

Joint statement of the current situation in Poland on behalf of UCPI, IAPL, IDHAE and Dutch League for Human Rights

December 22, 2017 L’Unione delle Camere Penali Italiane, con l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens e l’International Association of People’s Lawyers, esprime la propria preoccupazione per l’attacco allo Stato di diritto in atto in Polonia. In tal senso accoglie con favore l’avvio da parte della Commissione europea della complessa procedura di cui all’art.

Stanowisko specjalnego sprawozdawcy ONZ

Stanowisko specjalnego sprawozdawcy ONZ z 22.12.2017 dot. poważnego podważenia niezależności sądownictwa w Polsce w związku z podpisanymi przez Prezydenta RP 20.12.2017 ustawy o KRS i ustawy o SN. http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22564&LangID=E Poland reforms are part of plan that severely undermines independence of judiciary, says UN Special Rapporteur GENEVA (22 December 2017) – The adoption of two laws

Oświadczenie Prezesa amerykańskiej adwokatury Hilarie Bass

Dotyczy: Zagrożenie niezależności sądownictwa w Polsce WASZYNGTON, 18 grudnia 2017 r. — Stowarzyszenie Prawników USA (American Bar Association, ABA) w celu wzmocnienia swojego oświadczenia wydanego w dniu  20 lipca 2017 r. wzywa prezydenta RP Andrzeja Duda do ponownego zawetowania ustaw, które poważnie podważyłyby niezależność sądownictwa w Polsce. Obecne ustawy, podobnie do tych proponowanych w lipcu tego

Czy da się zabezpieczyć korespondencję elektroniczną przed kradzieżą? Rola vpn w zarządzaniu bezpieczeństwem kancelarii

VPN (ang. Virtual Private Network) to Wirtualna Sieć Prywatna. Nazwa wskazuje, że VPN jest czymś na kształt wyodrębnionej, prywatnej sieci w Sieci. Jest to wirtualna struktura, która funkcjonuje w ramach sieci publicznej, korzysta z tych samych łącz, serwerów i całej infrastruktury informatycznej, co tradycyjne usługi WWW, ale jest szyfrowana. VPN stosujemy w celu uniknięcia trzech

5 sposobów działania kancelarii prawnej na Facebooku

Media społecznościowe są ważnym narzędziem do budowania świadomości marki i pozyskiwania nowych klientów. Ale jak sprawić, żeby przypadkowi użytkownicy Facebooka czy Twittera stali się realnymi klientami? Polskie kancelarie na Facebooku prowadzą – co tu kryć – marną komunikację. Powiewy nudy, niezmierzone pustki, treści wybitnie nieangażujące, sprowadzające się do wrzucania linków do artykułów o tematyce prawnej.

Informacja do newslettera Komisja Zagraniczna grudzień 2017 r.

W dniu 24 listopada podjęta została uchwała Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE dotycząca zagrożenia praworządności w Polsce. W uchwale podniesiono m.in., że „prowadzone obecnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prace legislacyjne nad projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa zawierają szereg rozwiązań sprzecznych z treścią polskiej Konstytucji oraz standardami ochrony

Oświadczenie adwokatury niemieckiej z 12 grudnia 2017 r. nt. reformy sądownictwa w Polsce

Informacja prasowa nr 14 Berlin, dnia 12 grudnia 2017 r. Reforma sądownicza w Polsce Niemieckie Stowarzyszenie Prawników przestrzega przed ingerencją w praworządność. W dniu 11 grudnia 2017 r. Komisja Wenecka Rady Europy (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo) stwierdziła, że planowane przez Polskę reformy sądownictwa naruszają postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa człowieka i