24 stycznia – „Dzień Zagrożonego Prawnika” – Egipt

24 stycznia 2018 r. już po raz ósmy obchodzić będziemy Dzień Zagrożonego Prawnika („The Day of the Endangered Lawyer”). W tym roku temat przewodni koncentrować się będzie wokół niezmiernie trudnej sytuacji prawników w Egipcie – szczególnie tych zaangażowanych w działania na rzecz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Wiele międzynarodowych organizacji pozarządowych w tym Amnesty International

Pierwsze spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

Pierwsze spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej odbyło się 13 grudnia w Warszawie. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” i prof. dr hab. Wojciech Popiołek, Przewodniczący SKK otworzyli pierwsze posiedzenie Komisji.

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych 8 – 9 grudnia 2017 r.

Informacja Prezesa w sprawie działań podejmowanych w związku z projektem dotyczącym reformy kształcenia aplikantów, przyjęcie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018, oraz podjęcie uchwał w sprawie planów pracy jednostek organizacyjnych KRRP to najważniejsze punkty posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 8-9 grudnia w Warszawie.

Pismo do Rzeczników Funduszu Seniora.

Przedstawiamy pismo Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora pana Mieczysława Humki kierowane do Rzeczników Funduszu Seniora. Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. Koleżanka/Kolega Rzecznik Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych /wszystkie/ Szanowne Koleżanki i Koledzy, Rzecznicy Funduszu Seniora, przedstawiam poniżej uregulowania prawne wyznaczające ramy udzielania pomocy społecznej z Funduszu Seniora. Proszę zatem uprzejmie o kierowanie się tymi

Dzień Praw Człowieka

10 grudnia obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dla mieszkańców Europy aktem o szczególnym znaczeniu jest Europejska Konwencja Praw Człowieka gwarantująca szereg praw, w szczególności tych o charakterze podstawowym. Należy do nich m.in. prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Konwencja wskazuje też

Konferencja pt. „Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie”. Rejestracja już otwarta!

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Komisję Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych pt. „Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie”, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Warszawie w siedzibie warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych (ul. Żytnia 15/16, 01-014 Warszawa).