Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (International Bar Association, IBA) w Sydney w Australii

13 października 2017 roku podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (International Bar Association, IBA) w Sydney w Australii wręczona została Nagroda Praw Człowieka za 2017 r. W tym roku IBA uhonorowała działalność tureckiego prawnika Pana Ramazana Demira, którego kandydatura została zaproponowana przez organizację „Prawnicy dla prawników” (Lawyers for Lawyers). Przyjmując tę nagrodę Ramazan Demir powiedział: „Ta

Stanowisko CCBE dotyczące projektu Dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie opodatkowania

Stanowisko CCBE dotyczące projektu Dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie opodatkowania

Przedstawiamy odpowiedź Rady na projekt zmian Komisji Europejskiej do Dyrektywy 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych (15/09/2017). Dokument w załączeniu.

Informacja o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników IBA

IBA – ogólnie/aktualności: sytuacja polityczna w Polce jest ciągle jednym z głównych tematów. Publikowany jest m.in. list Prezydenta IBA Pana Martina Solca do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. List można znaleźć tutaj: https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=F626DF62-01C0-4442-91B2-0A35A4902E84 w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy IBA i ONZ 26 czerwca 2017 r. zorganizowano w Londynie w King’s College London panel dyskusyjny związany

03-04.05.2018 r. Paryż: UIA Training Workshop: Win, Keep and Grow your Clients

Win, Keep and Grow your Clients: Marketing and Communication Strategies for Law Firms Thursday, May 3 & Friday, May 4, 2018 – Paris, France #UIAStrategies4LawFirm  REGISTER NOW! How lawyers manage their marketing demonstrates the way in which they deliver client services. Day 1 will focus on building and developing relationships from the first contact to