Nowy software  zapisujący mowę

Nowy software  zapisujący mowę! Ten, dla kogo pisanie tekstu na komputerze jest chlebem powszednim, z pewnością doceni program zapisujący słowa ludzkie w dokumentach tekstowych. Jednak stopień skomplikowania języka polskiego z pewnością sprawi, że podobny software pojawi się u nas z pewnym opóźnieniem.   Program do zapisywania mowy mógłby być wykorzystywany na komputerach i laptopach. Działa też

Informacja o konferencji pt. “Tackling Gender-based Violence in Europe: Advancing Strategies to End Abuses against Women and Girls”

Informacja o konferencji pt. “Tackling Gender-based Violence in Europe: Advancing Strategies to End Abuses against Women and Girls”

Tackling Gender-based Violence in Europe:  Advancing Strategies to End Abuses Against Women and Girls Thon Hotel Brussels City Centre, Brussels Tuesday 20th February 2018 Event Details  Website  Register to Attend According to the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) one in three women has experienced violence since the age of 15. Violence against Women and Girls (VAWG) is linked

Tajemnica zawodowa uwzględniona w rezolucji Parlamentu Europejskiego dot. ochrony sygnalistów

Szanowni Państwo Informujemy, że stanowisko CCBE (link EN version) w sprawie konieczności uwzględnienia wymogów zasad etyki, a zwłaszcza tajemnicy zawodowej, zostało uwzględnione w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 24.10.2017 r. w sprawie ochrony sygnalistów. W pkt. 18 Rezolucji (plik doc w załączeniu) czytamy: „uważa, że ogólny interes publiczny powinien być nadrzędny w stosunku do prywatnej lub gospodarczej wartości

Oświadczenie Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i przyszłość Polaków Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Maciej Bobrowicz i Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela, wydali oświadczenie, w którym zgłaszają gotowość do podjęcia się mediacji pomiędzy protestującymi lekarzami rezydentami a odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce.