Konferencja pt. “Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego”

Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: “Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego”, organizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja: Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. “Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu. Dokumenty – Świadkowie – Nowe technologie”, organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Kancelarię Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz Zakład Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

2018 r.: informacja o ofercie szkoleniowej International Law Institute w Waszyngtonie

Dear Colleague: We are pleased to announce the 2018 Seminar Schedule for the International Law Institute (ILI). ILI offers training to assist government officials, practitioners and the private sector in finding solutions to the legal and economic challenges faced by developing nations and emerging economies. Participants are exposed to the best practices in good governance, management, and

II Wytyczne CCBE Społeczna odpowiedzialność biznesu a prawnicy

II Wytyczne CCBE Społeczna odpowiedzialność biznesu a prawnicy

W dniu 7 lutego 2013 r. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Rada) wydała Wytyczne I „Odpowiedzialność społeczna prawników” (ang. Corporate Responsibility and the Legal Profession (Guidance I)) zawierające informacje z zakresu definicji, podstawowych założeń oraz inicjatyw i norm międzynarodowych, unijnych i krajowych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.[1] [1] Zob.: http://www.ccbe.eu/index.php?id=94&id_comite=54&L=0 Dokument w załączeniu.