Spotkanie ws. tłumaczeń orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – 18 kwietnia 2018 r.

W środę 18 kwietnia br. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było ustalenie praktycznych zasad współpracy przy realizacji projektu tłumaczeniowego dotyczącego przygotowywania tłumaczeń pisemnych w języku polskim wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Rekomendacja CCBE w sprawie pomocy prawnej z urzędu z 23.03.2018 r.

Rekomendacja CCBE w sprawie pomocy prawnej z urzędu z 23.03.2018 r.

W 2010 r. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) opublikowała zbiór rekomendacji w sprawie pomocy prawnej z urzędu, w których wzywała instytucje europejskie oraz państwa członkowskie do podjęcia szeregu działań. Od tamtej pory CCBE monitoruje rozwój sytuacji, regularnie występując do członków Rady o informacje na temat istotnych zmian zachodzących w ich krajowych systemach pomocy prawnej.

Relacja z programu wymiany prawników

W okresie od dnia 5 lutego 2018 r. do dnia 16.02.2018 r. miałam przyjemność uczestniczyć w Programie międzynarodowej wymiany prawników – Multilaw, w ramach którego odbyłam staż w kancelarii Torralba Bertolin Abogados w Sant Cugat del Vallés (Barcelona).  Program ten został przeznaczony dla aktywnych radców prawnych mających nie więcej niż pięć lat doświadczenia zawodowego.

Debata w KRRP

Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący oddzielnego postępowania w sprawach gospodarczych w propozycjach zmian Kodeksu postępowania cywilnego to główny temat debaty zorganizowanej przez Krajową Radę Radców Prawnych, która odbyła się 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie KRRP w Warszawie. Pomysł ten nie uzyskał akceptacji zgromadzonych na debacie uczestników.

Pożegnanie

Kapituła Funduszu Seniora z głębokim żalem informuje o odejściu naszej Koleżanki, Janiny Cymer, pracownika Biura KRRP. Pani Janina przez 20 lat z zaangażowaniem i oddaniem współtworzyła czasopismo „Radca Prawny”, będąc sekretarzem Redakcji. Dbając o dobre relacje z Radcami Prawnymi – Seniorami zawsze pamiętała o zamieszczaniu w czasopiśmie „Radca Prawny” informacji poświęconych wydarzeniom naszej działalności. Rodzinie

2018 05 31 – 2018 06 01 Ryga: konferencja stowarzyszenia specjalistów z prawa upadłościowego INSOL Europe nt. „równoważenie interesów: restrukturyzacja, upadłość i druga szansa”

Eastern European Countries’ Committee Conference will be held in Riga (Latvia) from 31 May – 1 June 2018. The title of our 2018 conference is ‘Balance of Interests: Restructuring, Insolvency and Second Chance’. The conference will be focused mainly on new approaches across Europe towards (cross-border) insolvency, how local and European laws have developed and the Commission’s plans for

2018 06 28 – 2018 07 01 Amsterdam: kongres Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Prawników European Young Bar Association EYBA

On behalf of the European Young Bar Association (EYBA) and the Amsterdam Young Bar Association, our committee is organising this year’s annual EYBA Summer Conference & AGM 2018. This conference will take place in Amsterdam from Thursday, 28 June 2018 to Sunday, 1 July 2018 and this year’s theme will be “Dutch Masters”.  This years’ edition will be