Uwaga! Zmiana terminu spotkania integracyjnego “Mazury Cud Natury”

W związku z sytuacją związaną z pandemią wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że spotkanie integracyjne „Mazury Cud Natury” zaplanowane na 18-21 czerwca 2020 r. nie odbędzie się. Organizatorzy planują przenieść to spotkanie na wrześniowy termin tj. 10 – 13 września 2020 r. O wszelkich nowych ustaleniach i zmianach, będziemy informowali na bieżąco. Przewodniczący Komisji Integracji KRRP Bartosz Opaliński

Rekrutacja na stanowisko „Assistant Lawyer – Poland” w ETPC

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu otworzył rekrutację na stanowisko „Assistant Lawyer – Poland”. Oprócz wykształcenia prawniczego konieczna jest m.in. znajomość języków angielskiego lub francuskiego. Zainteresowane osoby mogą składać podania do 29 czerwca 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w dokumencie w załączeniu, ogłoszenie dostępne jest także na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pod linkiem: https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=1697&Lang=En&fbclid=IwAR11bCoPy8cS_dGj2fvNT3sRMZTa0tX6tYso6xoEKIQ2OrgiMCt-Ab4Afss W czwartek 4 czerwca w godz. od 12.00 do 13.00

Raport z wykonywania wyroków ETPCz przez Polskę za 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z „Raportem z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2019 r.”, który został przekazany Krajowej Izbie Radców Prawnych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Raport  został przyjęty w dniu 11.05.2020 r. przez Radę Ministrów i dostępny jest także w portalu gov.pl w części „dyplomacja” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/raporty-roczne-rzadu-na-temat-wykonywania-orzeczen-etpc  

Zaproszenie na webinaria AEA-EAL – 16 i 18.05.2020 r.

Informujemy, że Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL organizuje bezpłatne webinaria w językach angielskich i rosyjskim dotyczące problematyki Covid-19 oraz wpływu pandemii na wymiar sprawiedliwości i prawa człowieka. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zaproszeniem kierowanym przez Prezydent AEA-EAL Marię Ślązak. Strona internetowa AEA-EAL: http://aea-eal.eu/   Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Przyjaciele, W związku ze zmienioną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, zdecydowaliśmy się na organizację serii internetowych dyskusji na różne tematy związane

Konkurs ERA i CCBE dla aplikantek i aplikantów – rejestracja otwarta do 01.07.2020 r.

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA z siedzibą w Trewirze wraz z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE po raz kolejny organizuje konkurs dla młodych prawników z krajów Unii Europejskiej – w Polsce aplikantek i aplikantów (w kontekście samorządu radców prawnych – liczone najpóźniej dwa lata od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej, szczegółowe kryteria kwalifikacji dostępne są tutaj). Partnerem konkursu jest także Izba Adwokacka w Warszawie. Udział wiąże

Komunikat TSUE i SUE – dot. biegu terminów czynności procesowych

Informujemy, że na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 05.05.2020 r. ukazał się komunikat, dotyczący dostosowania działalności sądowniczej Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej z uwagi na pandemię SARS-CoV-19. Należy zauważyć, że Trybunał Sprawiedliwości UE i Sąd UE przyjęły różne podejście do biegu terminów dla czynności procesowych w toczących się postępowaniach: w Trybunale terminy te zostają „automatycznie” przedłużone o miesiąc, natomiast w Sądzie strony w razie potrzeby

Opinia OBWE – wybory prezydenckie 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99) przygotowaną w językach polskim i angielskim przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Opinia dostępna jest w załączeniu oraz pod linkiem: https://www.osce.org/pl/odihr/elections/poland/451585

Prawa człowieka a Covid-19

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem w języku angielskim przygotowanym przez Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA nt. wpływu pandemii Sars-CoV-19 na prawa człowieka. W publikacji zwrócono uwagę na sytuację grup szczególnie wrażliwych w tym  doświadczających przemocy domowej, osób LGBTI, uchodźców, więźniów i innych osób pozbawionych wolności, a także ubiegających się o azyl oraz osób z niepełnosprawnością. Materiał dostępny jest w załączeniu oraz pod linkiem: https://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/Bulletins/homepage.aspx

Poprawki legislacyjne przygotowane przez OBSiL do tarczy antykryzysowej 3.0.

Obecnie trwają w Senacie prace nad uchwaloną w dniu 30 kwietnia 2020 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, powszechnie znaną jako „tarcza antykryzysowa 3.0”. Projekt przewiduje m.in. „odmrożenie” terminów procesowych i materialnych oraz możliwość prowadzenia przez sądy powszechne i administracyjne rozpraw na odległość. W uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu ustawie (druk sejmowy Nr 344 i Nr 344-A) usunięto, względem wcześniejszej wersji przedłożenia rządowego,

Global Legal Hackathon – branża prawnicza w czasach Covid-19

Informujemy, że w poniedziałek 27 kwietnia br. rozpoczyna się międzynarodowa inicjatywa o nazwie Global Legal Hackathon. Projekt potrwa do 17 maja br. i przebiegać będzie pod hasłem: „Uwolnij talent i kreatywność globalnej branży prawniczej, aby wspólnie znaleźć innowacyjne rozwiązania służące najpilniejszym wyzwaniom prawnym, regulacyjnym oraz tym, z którymi mierzy się społeczeństwo obywatelskie, a jakie stwarza współczesny globalny kryzys, który ogarnął świat”. Inicjatywa jest więc próbą zmierzenia się z problemami, które

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji publicznej w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej chorobą COVID-19

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych mając na uwadze konieczność utrzymania ciągłości i stabilności funkcjonowania systemu władzy sądowniczej, uważa za niezbędne podjęcie pilnych działań ustawodawczych, które zagwarantują każdemu prawo do szybkiej i efektywnej ochrony sądowej oraz uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego.