Webinarium „Rola radcy prawnego w mediacji”

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza na webinarium „Rola radcy prawnego w mediacji”. Transmisja w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00 na stronie www.cmg.kirp.pl W trakcie webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań. Webinarium poprowadzi dr Ewa Gmurzyńska – radca prawny, mediatorka, dr nauk prawnych na WPiA UW, autorka książek: „Mediacje w systemie amerykańskim” (2007), współautorka i red. naczelny podręcznika „Teoria i praktyka

Spotkanie sekretarzy i szefów biur rad OIRP

Spotkanie sekretarzy i szefów biur rad OIRP

W ciągu dwóch dni, 8 i 9 kwietnia br. w Warszawie odbyło się po raz drugi spotkanie sekretarzy rad okręgowych izb radców prawnych, tym razem z udziałem szefów biur tych rad. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 15 izb, za wyjątkiem Łodzi, Kielc, Olsztyna i Zielonej Góry. To już drugie spotkanie sekretarzy rad okręgowych izb radców prawnych – podkreślała Barbara Kras, Sekretarz KRRP – spotkania te stanowią

Życzenia i podziękowania

Wszystkim Koleżankom i Kolegom radcom prawnym, a także ich najbliższym składam najserdeczniejsze życzenia pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych.Niech słońce przyświeca pomyślności Waszej i Waszych bliskich, rowniez wowczas gdy  brak go za oknami. Dziękuję jednocześnie Wszystkim, ktorzy na moje ręce przesłali życzenia świąteczne kierowane do  członkow naszego samorzadu jak i do mnie osobiście. Dziękuję w szczególnosci Dziekanom Rad Okregowych Izb Radców Prawnych za bardzo ciepłe i serdeczne

Pytania na kolokwia ustne w 2015 r.

Pytania na kolokwia ustne w 2015 r.

Zespół do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w 2015 r. powołany uchwałą Nr 94/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. zakończył prace. Zgodnie z Regulaminem odbywania aplikacji, Prezydium KRRP ogłosiło zbiory pytań:   1. dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji, obejmujący: – pytania z zakresu prawa pracy (150 pytań); – pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60

Spotkanie przedstawicieli europejskich samorządów prawniczych w Brukseli

W związku z odbywającym się seminarium o przyszłości usług prawnych, 20 marca w Warszawie odbyło się robocze spotkanie brukselskich przedstawicieli europejskich samorządów prawniczych. Zebrani dyskutowali o sprawach możliwości uruchomienia programu wsparcia mniejszych delegacji członkowskich CCBE przez delegacje z dużych krajów, ostatnich wiadomościach dotyczących ochrony danych i prawa do prywatności, procesie legislacyjnym Unii Europejskiej w sprawie nowych instrumentów dotyczących małych roszczeń, ochrony tajemnic handlowych, ewaluacji krajowych

Międzynarodowe seminarium o przyszłości zawodu prawnika

Międzynarodowe seminarium o przyszłości zawodu prawnika

W dniu 20 marca 2015 roku w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium o przyszłości zawodu prawnika. Spotkanie zostało zorganizowane przez delegację polską przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Seminarium otworzyła r. pr. Maria Ślązak, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych i prezydent CCBE, a prelegentami byli polscy i zagraniczni prawnicy. Thierry Wickers, przewodniczący Delegacji Francuskiej w CCBE, przedstawił prezentację o głównych trendach na rynku usług

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

W dniu 20 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji. Zmiany w zakresie i trybie działania wizytatorów Krajowa Rada podjęła, między innymi, uchwałę zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Nowela zmodyfikowała zasady przeprowadzania wizytacji. Wizytacja nie będzie przeprowadzana na żądanie Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jego zastępców, rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców. Przywrócona została