Przekaż 1% swojego podatku za 2020 rok na rzecz Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

Przekaż 1% swojego podatku za 2020 rok na rzecz Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

Fundacja Subsidio Venire nieprzerwanie od 2009 roku niesie pomoc tym radcom prawnym i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Stworzona została przez radców dla radców, aby dać wyraz jedności i solidarności środowiska. Okazała się bardzo potrzebną organizacją, która zapewnia wsparcie finansowe i materialne. – Otrzymujemy wiele ciepłych słów za naszą pomoc docierającą do Koleżanek i Kolegów i ich rodzin. To dla nich bardzo ważne. Nierzadko

Komisje KRRP – kolejne spotkania, wdrażane działania i konsultacje z izbami okręgowymi

Komisje KRRP – kolejne spotkania, wdrażane działania i konsultacje z izbami okręgowymi

Ostatni miesiąc obfitował w posiedzenia i aktywności komisji Krajowej Rady Radców Prawnych. Swoje spotkania on-line zorganizowały te, które zajmują się tematyką zagraniczną, promocji zawodu, doskonalenia zawodowego, aplikacji oraz praw człowieka. Większość videokonferencji, bo w takiej formule odbyły się wszystkie posiedzenia, przybrała formę konsultacji, w których udział brali przedstawiciele okręgowych izb radców prawnych. Pierwsze w tej kadencji łączone posiedzenie online Komisji Zagranicznej KRRP oraz przedstawicieli

Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli samorządów radców prawnych i rzeczników patentowych

Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli samorządów radców prawnych i rzeczników patentowych

W spotkaniu zorganizowanym 11 lutego 2021 r. udział wzięli Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – Paweł Kurcman. Dyskutowano o współpracy w opiniowaniu planowanej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i perspektywach rozwoju obu samorządów zawodowych.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wolnych mediów

Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wolnych mediów

Wolne media to wolni ludzie. Wolność przekazywania i otrzymywania informacji jest fundamentem państwa demokratycznego, a wolne i niezależne media są gwarantem wykonywania nadzoru społecznego nad osobami sprawującymi władzę państwową w imieniu społeczeństwa. Mając na uwadze powyższe Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych wspiera protestujących w dniu wczorajszym dziennikarzy i wydawców mediów komercyjnych. Proponowane przez rządzących regulacje wprowadzające daninę od przychodów z reklam mają na celu nałożenie na prywatnych

Radcy prawni i adwokaci na spotkaniu w sprawie zmian w kpc

Radcy prawni i adwokaci na spotkaniu w sprawie zmian w kpc

WSPÓLNY KOMUNIKAT W dniu 2 lutego 2021r. przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego – adwokackiego mec. Rafał Dębowski – sekretarz NRA i radców prawnych mec. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP spotkali się z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anną Dalkowską i kierownictwem Departamentu Legislacji Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasadniczym przedmiotem rozmów był projekt o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych

Obecnie projektowane rozwiązania budzą poważne wątpliwości…

Obecnie projektowane rozwiązania budzą poważne wątpliwości…

Stanowisko
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 899)

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 899) w zakresie części zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.