KIRP i Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” zapraszają radców na szkolenie w Kołobrzegu

KIRP i Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” zapraszają radców na szkolenie w Kołobrzegu

Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z Fundacją Radców Prawnych „Subsidio Venire” zaprasza radców prawnych na szkolenie, w ramach którego poruszone zostaną następujące tematy: „Postępowanie cywilne przed sądami pierwszej i drugiej instancji z uwzględnieniem przepisów covidowych – problemy praktyczne” oraz „Psychologia negocjacji w praktyce. Model biznesowy JA, czyli o zasobach, które kształtują i rozwijają karierę radcy prawnego”. Wykładowcy to sędzia

Spotkanie przedstawicieli samorządu radców prawnych z reprezentantami adwokatury ukraińskiej

Spotkanie przedstawicieli samorządu radców prawnych z reprezentantami adwokatury ukraińskiej

W siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się 7 lipca spotkanie przedstawicieli samorządu radców prawnych z reprezentantami adwokatury ukraińskiej. Samorząd radców prawnych reprezentowali Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP r. pr. Mirosław Wróblewski i Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP r. pr. Piotr Chrzczonowicz, natomiast adwokaturę ukraińską reprezentowali Prezes Narodowej Rady Adwokatów Ukrainy adw. Lidiya Izovitowa,

Stanowisko Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 lipca 2022 r.

Stanowisko Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 lipca 2022 r.

W czterdziestą rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych podkreśla, że zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, powołanym do świadczenia pomocy prawnej oraz ochrony praw i wolności obywatelskich, a samorząd zawodowy radców prawnych na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu

Jubileuszowa iluminacja Warszawy w Dzień Radcy Prawnego

Jubileuszowa iluminacja Warszawy w Dzień Radcy Prawnego

6 lipca – w Dzień Radcy Prawnego, w którym w tym roku uroczyście obchodzimy także 40-lecie samorządu radców prawnych, na najbardziej rozpoznawalnych budynkach Warszawy,  o zmierzchu wyświetlona została jubileuszowa iluminacja. Logotyp 40-lecia oraz Krajowej Izby Radców Prawnych rozświetlił dziś samo serce stolicy – Pałac Kultury i Nauki. Wyjątkowe podświetlenie można podziwiać do świtu 7 lipca

Jubileuszowa gala radców prawnych w OIRP w Katowicach

Jubileuszowa gala radców prawnych w OIRP w Katowicach

– W imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych pragnę wyrazić ogromne podziękowania wszystkim tym członkom izby katowickiej, którzy przez lata dbali i dbają o nasz samorząd, o nasze koleżanki i naszych kolegów, o etos naszego zawodu. To dzięki Wam jesteśmy silną, sprawną organizacją, która nawet w trudnych czasach potrafi wspierać radców prawnych i dbać o warunki

Wyniki egzaminu radcowskiego 2022

Wyniki egzaminu radcowskiego 2022

Znamy już wyniki tegorocznego egzaminu zawodowego radców prawnych, który odbywał się w dniach 10–13 maja. Egzamin radcowski zdawało 2135 osób. Pozytywny wynik uzyskały 1744 osoby, co stanowi blisko 82% ogółu zdających. Najwyższe wyniki uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – ok. 88 %. Wśród pozostałych aplikantów oraz wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji odsetek ten wyniósł ok. 59 %.

Rozstrzygnięcie konkursu „Daj się znaleźć z szukajradcy.pl”

Rozstrzygnięcie konkursu „Daj się znaleźć z szukajradcy.pl”

Konkurs „Daj się znaleźć z szukajradcy.pl” został rozstrzygnięty! Wyłonionych zostało 10 laureatów. Zwycięzcy otrzymają vouchery o wartości 1250 zł brutto z przeznaczeniem na zakup publikacji książkowych wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dostępnych w księgarni internetowej www.profinfo.pl.  – Wyszukiwarka szukajradcy.pl jest nowoczesnym, użytecznym narzędziem, które z jednej strony ułatwia kontakt pomiędzy pełnomocnikami a potencjalnymi klientami, natomiast z drugiej wspiera budowanie rozpoznawalności

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie sytuacji prawników białoruskich prześladowanych na Białorusi

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie sytuacji prawników białoruskich prześladowanych na Białorusi

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych z głębokim zaniepokojeniem przyjęła informację o aresztowaniu w dniu 20 maja 2022 r. kolejnego adwokata białoruskiego, który wyraził sprzeciw wobec polityki władz białoruskich – mec. Aleksandra Danilewicza. Aleksander Danilewicz jest doktorem nauk prawnych, utytułowanym białoruskim adwokatem, arbitrem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie i byłym członkiem Komisji