Jesienny numer „Radcy Prawnego”

Jesienny numer „Radcy Prawnego”

Zapraszamy do lektury jesiennego wydania „Radcy Prawnego”. Głównym tematem tego numeru jest reforma pionu dyscyplinarnego. Konieczność wprowadzenia w tym obszarze zmian, które będą  polegały na standaryzacji, uporządkowaniu, ujednoliceniu, a tym samym na profesjonalizacji, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zapowiadał już na początku XI kadencji. Celem reformy jest usprawnienie działania pionu dyscyplinarnego, przyśpieszenie postępowań i ograniczenie do minimum liczby spraw, które mogą się przedawnić, co

Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Ukazał się kolejny numer „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych”. W jego skład wchodzi dziesięć tekstów, w tym osiem artykułów problemowych, glosa oraz przegląd orzecznictwa. Zeszyt otwierają dwa teksty poświęcone kluczowej w demokratycznym państwie prawa kwestii, a mianowicie jawności postępowań sądowych. Pierwszy z nich, autorstwa Janusza Roszkiewicza, przedstawia jawność postępowania sądowego w kontekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kończy się konkluzją, że główny ciężar w zakresie realizacji

Wakacyjny numer „Radcy Prawnego”

Wakacyjny numer „Radcy Prawnego”

Zapraszamy do lektury lipcowo-sierpniowego numeru „Radcy Prawnego”. Poruszamy w nim kwestię nowelizacji ustawy ‒ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich sąd będzie dokonywał doręczeń profesjonalnym pełnomocnikom poprzez zamieszczanie pism sądowych w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Przepisy nakładające na sądy ten obowiązek weszły

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Zapraszamy do lektury majowo-czerwcowego numeru dwumiesięcznika „Radca Prawny”. Szczegółowo analizujemy w nim ustawę ‒ Prawo własności przemysłowej, której nowe przepisy dają radcom prawnym możliwość reprezentowania stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Omawiamy także w rozmowie z prezes Urzędu Patentowego Edytą Demby-Siwek wprowadzoną w marcu procedurę fast track – tryb przyspieszonego rozpatrywania

Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Na pierwszy tegoroczny numer składa się dziesięć tekstów, w tym osiem artykułów problemowych, glosa oraz przegląd orzecznictwa.  Jako pierwszy publikujemy tekst Janusza Roszkiewicza omawiający status prawniczych samorządów zawodowych w perspektywie rozstrzygnięć zapadających przed Sądem Najwyższym w sprawach dyscyplinarnych. Autor stawia w nim interesującą tezę, że istnienie autonomicznego sądownictwa jest konsekwencją przypisania samorządom zawodowym prawa egzekwowanie wobec członków

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Zapraszamy do lektury wiosennego numeru dwumiesięcznika „Radca Prawny”, w którym szczegółowo analizujemy nowe regulacje dotyczące e-doręczeń i elektronizacji postępowań. Ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych wprowadza prymat e-doręczeń nad tradycyjnymi i zrewolucjonizuje funkcjonowanie sądów, organów publicznych, kancelarii prawnych, a także pracę każdego radcy prawnego. Warto już przygotować się do tych zmian. W tym wydaniu zajmujemy się także prawem pracy w stanie epidemii, nowelizacją kodeksu

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Zapraszamy do lektury styczniowo-lutowego numeru dwumiesięcznika „Radca Prawny”. W tym wydaniu szczegółowo analizujemy nowe przepisy dotyczące branży e-commerce. Zmiany, które od 1 stycznia dotknęły przedsiębiorców prowadzących sklepy oraz serwisy internetowe, zawierających umowy na odległość, dotyczą bezpośrednio praw ich klientów. Ponadto opisujemy rozwiązania uchwalone w tarczy 6.0, która ma być kolejną odpowiedzią legislacyjną na zatrzymanie skutków gospodarczych COVID-19. Przypominamy także, co od 1 stycznia zmieniło

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Zapraszamy do lektury ostatniego w tym roku numeru dwumiesięcznika „Radca Prawny”. Głównym tematem tego wydania jest XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych i wybór nowych władz samorządu. Ponadto w numerze można znaleźć informacje o wyższym podatku, jaki zapłacą radcowie rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów, o tym, jakie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych kancelarii, od kiedy podmioty świadczące usługi prawne będą zobowiązane do posiadania kas

List poparcia CCBE dla prawniczki Fatmy Karume z Tanzanii

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE regularnie przygotowuje listy kierowanie do władz państwowych różnych krajów wyrażające poparcie dla zagrożonych prawników w wielu częściach świata oraz wyrażające prośbę o poszanowanie ich praw. Listy publikowane są na bieżąco na stronie internetowej CCBE pod linkiem: https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/defence-of-the-defenders/ Dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się z listem CCBE z dnia 29.10.2020 r. kierowanym do Prezydenta Zjednoczonej Republiki

Praca w chmurze – nowe możliwości dla biznesu (także prawnego) – bezpłatny webinar

Rynek oferuje prawnikom wiele narzędzi i rozwiązań technologicznych. Bezpieczną i nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań serwerowych jest chmura. Jej kluczowe korzyści to brak inwestycji we własną infrastrukturę sprzętową i opiekę techniczną. Czy prawnicy chętnie sięgają po narzędzia chmurowe? Czy są one wystarczająco elastyczne i skalowalne, aby zagwarantować kancelariom wzrost na równi z jej rozwojem? Zapraszamy Państwa na 45-minutowy bezpłatny webinar, podczas którego opowiemy o rozwiązaniach zarezerwowane nie tylko dla dużego biznesu.

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur BRPO informuje o wpływie drażniących środków chemicznych na rozprzestrzenianie się koronawirusa   

Zapraszamy do zapoznania się ze Stanowiskiem Fundacji Omega Research, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, na temat wpływu stosowania drażniących środków chemicznych używanych przez organy bezpieczeństwa w trakcie tłumienia protestów ulicznych, na rozprzestrzenianie się  koronawirusa (COVID-19). Stanowisko zostało przekazane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich wykonującego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur współpracuje z Fundacją Omega Research w ramach realizacji swojego