Przedstawiciele KRRP na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Maciej Bobrowicz – Prezes KRRP, oraz Rafał Stankiewicz – Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, wzięli udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, który debatował nad projektem Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. 

Kalendarz imprez w 2020 r.

Kalendarz imprez w 2020 r. organizowanych przez Komisję Integracji KRRP lub we współpracy z właściwymi miejscowo OIRP: XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów w Krynicy – 27.02 – 01.03.2020 r. X Rajd Wodno-Lądowy „Mazury Cud Natury”– Mikołajki – 18 – 21.06.2020 r. XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie proponowanych zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym

Wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania sądownictwa i sędziów muszą być przeprowadzane w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów zapisana jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi istotę demokratycznego państwa prawnego. Każdy z nas radców prawnych – powinien stanąć w obronie tych zasad –